Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » Aanzegplicht ex art. 7:668 BW
 

Aanzegplicht ex art. 7:668 BW

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

AANZEGTERMIJNEN ex art 7:668 BW

6 maanden of langer

Sinds 1 januari 2015 bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn een aantal nieuwe regels in werking getreden. Een van die regels betreft de aanzegverplichting. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes (6) maanden of langer geldt een aanzegplicht met een aanzegtermijn van minimaal één (1) maand. Deze aanzegverplichting geldt voor alle tijdelijke contracten.

Een maand vooraf aanzeggen

Een aanzegverplichting houdt in dat de werkgever uiterlijk één (1) maand voordat het tijdelijk contract afloopt, de werknemer schriftelijk zal moeten laten weten of hij het contract wil verlengen of niet. En als wel verlengd zal worden, dat dan duidelijk wordt gemaakt onder welke (arbeids-) voorwaarden de verlenging van de arbeidsovereenkomst zal plaatsvinden. Indien niet wordt aangezegd of niet tijdig wordt aangezegd geldt een sanctie voor de werkgever. De sanctie houdt in dat werkgever dan aan werknemer een vergoeding moet betalen van maximaal één (1) maand loon, indien de werknemer aanspraak maakt op compensatie wegens de onjuiste of niet-tijdige aanzegging door werkgever.

De aanzegtermijn dient niet verward te worden met de opzegtermijn van een tijdelijk contract.

Vast contract

Voor een vast contract geldt geen aanzegtermijn.

 

 

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)