Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » OR (Ondernemingsraad)
 

OR (Ondernemingsraad)

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is het instellen van een Ondernemingsraad (OR) verplicht binnen een onderneming met tenminste 50 werknemers. De ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een ondernemingsraad bestaat uit een aantal werknemers binnen een onderneming / bedrijf die namens het personeel overleg en medezeggenschap voert met het dagelijkse bestuur van de onderneming (meestal de directie). Een onderneming met meer dan 50 werknemers is op grond van de WOR verplicht een ondernemingsraad in te stellen, terwijl een onderneming met minder dan 50 werknemers vrijwillig een ondernemingsraad kan instellen. Een onderneming met tussen de 10 en 50 werknemers die geen ondernemingsraad heeft, moet een personeelsvereniging instellen zodra de werknemers daarom vragen. Een personeelsvereniging heeft beperktere bevoegdheden in vergelijking met een ondernemingsraad

OR, COR of GOR

Een groepsconcern kan vanwege meerdere werkmaatschappijen meerdere ondernemingsraden hebben bijvoorbeeld voor elke onderneming met meer dan 50 werknemers één ). Ook kan een groep ondernemingen binnen een concern samen een Groepsondernemingsraad (GOR) vormen. Een overkoepelende ondernemingsraad voor alle ondernemingen binnen één groepsconcern heet een Centrale Ondernemingsraad (COR). Daarnaast is het van belang te weten dat  ondernemingsraden ook nog subcommissies kunnen hebben voor verschillende doeleinden.

Adviesrecht ondernemingsraad ex van artikel 25 WOR

Een ondernemingsraad heeft meerdere bevoegdheden. Zo is een ondernemer (vaak de directie van een onderneming) verplicht op grond van artikel 25 WOR om de Ondernemingsraad tijdig om advies te vragen over een voorgenomen besluit, welke besluit van wezenlijke invloed zou kunnen zijn op het personeel.  Zo dient de werkgever de ondernemingsraad om advies te vragen indien hij wil reorganiseren en in dat kader personeel wil ontslaan. Hetzelfde geldt ook bij fusie, sluiting van een (onderdeel) van de onderneming of verkoop van de onderneming. Ook in die gevallen zal de ondernemer de ondernemingsraad tijdig om advies moeten vragen. Het adviesrecht van de ondernemingsraad is eveneens van toepassing bij voorgenomen en geplande grote investeringen, het verlenen van krediet aan derden of andere bedrijven of het ontslaan van een bestuurder. Indien de ondernemer een ander besluit neemt dan de OR adviseert, dient het besluit van de ondernemer een maand te worden opgeschort. De ondernemingsraad (OR) heeft dan namelijk op grond van artikel 26 WOR één maand de gelegenheid om tegen het besluit beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Instemmingsrecht ondernemingsraad ex artikel 27 WOR

Bij sommige voorgenomen besluiten moet de ondernemingsraad op grond van artikel 27 WOR om instemming worden gevraagd. Indien die instemming door de ondernemingsraad wordt onthouden, geldt in principe als hoofdregel dat het voorgenomen besluit niet worden doorgevoerd. Het gaat daarbij onder meer om besluiten met betrekking tot de vaststelling, wijziging of intrekking van pensioenverzekeringen, arbeids-, rusttijden- of vakantieregelingen, belonings- of functiewaarderingssystemen, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid en aanstellings- en ontslagbeleid.

Advocaat voor ondernemingsraad en medezeggenschap

Onze  advocaten arbeidsrecht staan regelmatig ondernemingsraden bij. Daarnaast adviseren de advocaten van Schouten  Advocaten ook werkgevers en ondernemers in verband met het overleg dat zij met ondernemingsraad voeren of moeten gaan voeren.

Neem bij vragen over de OR of over medezeggenschap rechtstreeks contact op voor een vrijblijvende analyse via 030 – 69 250 14 of mail naar info@schouten-advocaten.nl. Uw contactpersoon is advocaat de heer mr. M.F. Schouten.

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)