Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » Ontslag met wederzijds goedvinden
 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Werknemer

EINDE CONTRACT EN RECHT OP WW

Er is sprake van een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden indien zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen. De werkgever heeft bij een ontslag met wederzijds goedvinden geen toestemming van het UWV via een ontslagvergunning nodig om de werknemer te mogen ontslaan. Ook hoeft de werkgever niet naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst is dan ook de meest snelle manier om een dienstverband / arbeidsovereenkomst te beëindigen. Omdat bij een dergelijk ontslag met wederzijds goedvinden de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, behoudt de werknemer in de meeste gevallen het recht op een WW-uitkering. Voorwaarde hiervoor is wel dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst WW-proof is en aldus geen elementen aanwezig zijn die kunnen leiden naar de conclusie van de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden, bijvoorbeeld omdat het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou zijn gelegen aan werknemerszijde.

Voorbeelden uit de praktijk:

Een werkgever en een werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst (hierna: “VSO”). In die vaststellingsovereenkomst is onder andere opgenomen dat de werknemer door een verschil van inzicht over de functie en de uitvoering daarvan is vrijgesteld van werk met behoud van salaris. Tevens is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst dat werknemer recht zal hebben op een beëindigingsvergoeding gelijk aan vier (4) bruto maandsalarissen indien werknemer voor de einddatum een andere werkgever vindt en voor die datum uit dienst treedt bij de (oude) werkgever. De werknemer maakt vervolgens gebruik van deze optie en neemt voortijdig zelf ontslag. De werknemer ontvangt de vergoeding van vier (4) bruto maandsalarissen. De werknemer vraagt vervolgens een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV gaat niet over tot toekenning van de WW-uitkering. Het UWV oordeelde dat de werknemer geen recht heeft op een WW uitkering omdat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden aangezien het initiatief om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen is gelegen bij werknemer.

WAAR WIJ U BIJ HELPEN IN GEVAL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
•Het voeren van de onderhandelingen met de werkgever of met de werknemer over de afspraken tussen partijen met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
•Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst; of
•Het beoordelen en toetsen of de vaststellingsovereenkomst geen afbreuk doet aan uw beoogde aanspraak op WW-rechten;
•De volledige vaststellingsovereenkomst tekstueel controleren, aanvullen. Daarnaast wordt bij een ontvangen voorstel de wijze waarop de transitievergoeding of een aanvullende beëindigingsvergoeding is becijferd dit voorstel rekenkundig voor u gecontroleerd. 

Bij Schouten Advocaten Zeist zijn advocaten werkzaam die via een specialisatieopleiding van de VAAN gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Deze advocaten kunnen u derhalve met verstand van zaken en to the point adviseren over ontslagkwesties, adviseren over de vaststellingsovereenkomst en namens u onderhandelen over de voorwaarden waarop een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden overeengekomen via een vaststellingsovereenkomst. Schouten Advocaten zal bij de belangenbehartiging voor werknemers altijd een bijdrage van de kosten op de werkgever verhalen.

Voor rechtstreeks contact of het direct maken van een afspraak neemt u contact op per telefoon via 030 – 69 250 14 of per e-mail via info@schouten-advocaten.nl.

 

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)