Home » Kennisbank » Incassorecht » Welke (gerechtelijke) maatregelen kunnen worden genomen tegen onbetaalde facturen?
 

Welke (gerechtelijke) maatregelen kunnen worden genomen tegen onbetaalde facturen?

Rechtsgebied: Incassorecht

Incasso Kort Geding:

Bij enkele Rechtbanken is het mogelijk om een vonnis te verkrijgen via een Kort Geding. Het moet dan gaan om een vordering die niet wordt betwist en ook in redelijkheid niet te betwisten valt. Een vonnis kan worden verkregen op een termijn van ca. 4-6 weken.  

Bodemprocedure:

Indien een vordering wordt betwist is een zgn. bodemprocedure de aangewezen route.

Een bodemprocedure wordt aangespannen bij de Rechtbank of de Kantonrechter. Vorderingen boven de € 25.000,- moeten worden aangebracht bij de Rechtbank daaronder bij de Kantonrechter. Indien geprocedeerd moet worden bij de Kantonrechter kunt u dat in principe zelf doen. Bij de Rechtbank bent u verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat.

Beslag leggen:

Wij kunnen beslag leggen op vermogensbestanddelen van uw schuldenaar. Dit kan de bankrekening zijn, onroerend goed, voorraad of andere bezittingen of vorderingen op derden. In overleg met u wordt bekeken welke mogelijkheden het meeste effect zullen hebben.

Faillissementsaanvraag:

Wij kunnen namens u een verzoek tot faillietverklaring indienen bij de Rechtbank. Hiervoor is wel 1 andere schuldeiser nodig. Uw schuldenaar krijgt vervolgens een oproep van de Rechtbank om te verschijnen voor de faillissementszitting. Veelal wil de schuldenaar alles voorkomen om failliet te gaan en regelmatig wordt onder druk van het verzoek tot faillietverklaring alsnog betaald. Wij zullen alles in het werk stellen om de gemaakte kosten ook op uw schuldenaar te verhalen. 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van incassorecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde incasso advocaat van Schouten - Advocaten. Bel of mail via 030 - 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)