Home » Kennisbank » Ondernemingsrecht » Aandeelhoudersvergadering
 

Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering

Aan de vergadering van aandeelhouders (AVA) behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of anderen is toegekend.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de AVA alle inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet (artikel 2: 217 BW).

De AVA dient op grond van de wet minimaal 1x per jaar bijeen te komen.

 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)