Home » Kennisbank » Ondernemingsrecht » Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement
 

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

In geval van faillissement van de vennootschap is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De aansprakelijkheid geldt voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet uit de baten kunnen worden voldaan.

Indien het bestuur niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

 

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)