Home » Nieuws » Richtlijn Kinderalimentatie 2013
 

Richtlijn Kinderalimentatie 2013

Wat houdt de wijziging in van de berekening kinderalimentatie via de Richtlijn Kinderalimentatie 2013? 

Op 1 april 2013 heeft een wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop kinderalimentatie moet worden berekend door middel van de "Richtlijn kinderalimentatie". Vanaf 1 april 2013 is het uitgangspunt dat niet de lasten maar (alleen) het netto-inkomen van de alimentatieplichtige relevant is voor de kinderalimentatie.

Met het netto-inkomen wordt aan de hand van een vastgestelde tabel bepaald welk bedrag aan kinderalimentatie betaald kan worden. De lasten blijven buiten beschouwing omdat die geen rol meer spelen. Wel kan de alimentatieplichtige een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets, waarna de rechter dan zal beoordelen of, rekening houdend met een door de alimentatieplichtige onderbouwd lastenpatroon, toepassing van de tabel tot een onaanvaardbare uitkomst leidt. In dat geval kan de rechter een lagere kinderbijdrage vaststellen. Voor een analyse van de vraag of een beroep op de aanvaardbaarheidstoets haalbaar is kan Schouten - Advocaten u van dienst zijn. Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar 030 - 69 250 14.

In de richtlijn zijn ook een aantal minder ingrijpende wijzigingen aangebracht waar het betreft de zorgkorting (in plaats van de omgangskosten) en het kindgebonden budget. Hoewel de richtlijn kinderalimentatie per 1 april 2013 van kracht is gegaan, kunnen partijen ook in aanhangig gemaakte procedures van vòòr april 2013 aan de rechter verzoeken uit te gaan van de nieuwe richtlijn.

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)