Home » Nieuws » Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap per 1 januari 2018
 

Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 treedt de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking. 

De nieuwe wet geldt alleen voor te sluiten huwelijken op of na 1 januari 2018. Waar gesproken wordt over huwelijk geldt dat het ook van toepassing is bij geregistreerd partnerschap.

Kort gezegd houdt de nieuwe wet in dat al het vermogen (bezittingen en schulden) dat de (toekomstige) echtgenoot al had voor het sluiten van het huwelijk, ook na het huwelijk privévermogen- of schuld blijft. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk zal behoren tot de (dan beperktere) huwelijksgemeenschap.

Mochten toekomstige echtgenoten willen dat het  stelsel van een algehele gemeenschap van goederen van toepassing is, dan zal dit notarieel moeten worden vastgelegd. In tegenstelling tot de gemeenschap van goederen blijft alles wat door een schenking of erfenis is verkregen of zal worden verkregen privévermogen. Wil de schenker c.q. erflater dat een schenking c.q. nalatenschap wel in de beperkte gemeenschap valt dan zal een zgn. insluitingsclausule moeten worden opgenomen.

De wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen brengt met zich mee dat de echtgenoot zijn privé-vermogen strikt gescheiden moet houden van het tijdens huwelijk ontstane gemeenschappelijk vermogen, althans zeer goed moet administreren. Of iedere echtgenoot dit zal doen is de vraag. Ook nu wordt door vrijwel niemand een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding uitgevoerd. Er zullen naar verwachting ook bij een echtscheiding waarin sprake is van een beperkte wettelijke gemeenschap meer geschillen (en daarmee procedures) ontstaan omdat echtgenoten hun vermogen niet goed hebben geadministreerd.

Heeft u vragen over de nieuwe wet en de gevolgen daarvan kunt u vrijblijvend contact opnemen via telefoonnummer 030 - 69 250 14. 

 

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)