Home » Nieuws » Wet Herziening Kindregelingen; gevolgen voor alimentatie
 

Wet Herziening Kindregelingen; gevolgen voor alimentatie

Wet Herziening Kindregelingen; gevolgen voor alimentatie

Al eerder bent u via onze website geïnformeerd dat met ingang van 1 januari 2015 de fiscale forfaitaire aftrek bij betaling van kinderalimentatie vervalt. Nu nog kan de alimentatieplichtige ouder een forfaitair bedrag aftrekken wanneer hij (voor 2014) minimaal € 139,= per kind per maand bijdraagt in de kosten van de kinderen. De hoogte van de forfaitaire aftrek is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

Voor de berekening van kinderalimentatie per 1 januari 2015 betekent het vervallen van de forfaitaire aftrek dat een lager bedrag aan kinderalimentatie kan worden betaald. Het fiscaal voordeel door de forfaitaire aftrek werd bij de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder opgeteld waardoor er een hoger bedrag voor alimentatie beschikbaar kwam. Dit vervalt dus per 1 januari 2015.

Het vervallen van de forfaitaire aftrek is onderdeel van de Wet Hervorming Kindregelingen welke vanaf 1 januari 2015 van kracht wordt. Door de nieuwe wet vervalt ook de alleenstaande oudertoeslag. Het kindgebonden budget wordt echter hoger met name door de zgn. “alleenstaande ouderkop” van maximaal € 3050,= per jaar.

Op 14 november jl. heeft de Werkgroep Alimentatienormen beslist over de gevolgen hiervan voor de berekening van kinderalimentatie. Vanaf 1 januari 2013 wordt het eigen aandeel van ouders in de kosten van de kinderen berekend door uit te gaan van de tabel NIBUD en daarop in mindering te brengen het door de alimentatiegerechtigde ouder te ontvangen kindgebonden budget. Bij de becijfering van het aandeel van de alimentatiegerechtigde ouder in de kosten van de kinderen werd bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen rekening gehouden met de alleenstaande oudertoeslag en de combinatiekorting (voor zover daarop recht bestaat).

De werkgroep heeft beslist dat per 1 januari 2015 het hoger bedrag aan kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) in mindering komt op tabelbedrag van NIBUD zodat het eigen aandeel van ouders in de kinderen veel beperkter zal zijn dan thans het geval is. Voor de alimentatieplichtige ouder kan dit in veel gevallen betekenen dat hij/zij minder kinderalimentatie hoeft te betalen. Anderzijds wordt het netto besteedbaar inkomen van de alleenstaande ouder lager (en dus ook de draagkracht voor alimentatie) omdat de alleenstaande oudertoeslag vervalt. De wijziging in fiscale regelgeving kan ook in uw geval gevolgen hebben voor de berekening van alimentatie per 1 januari 2015.

Schouten-Advocaten kan tegen een vast tarief voor u een berekening maken waaruit blijkt wat de gevolgen zijn van de Wet Hervorming Kindregelingen voor een eerder vastgesteld bedrag aan kinderalimentatie. Ouders kunnen samen middels mediationgesprekken overleggen over aanpassing van het alimentatiebedrag, waarna in een (aanvullend) convenant de herziene bedragen worden vastgelegd. Wanneer één ouder hieraan niet wil meewerken kan de alimentatieplichtige ouder een berekening laten maken van de gevolgen voor het door hem/haar te betalen bedrag aan kinderalimentatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Mr. M.H. van den Berg via telefoonnummer 030 - 69 250 14.

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)