Home » Nieuws » Wet DBA update: Tot 1 januari 2018 geen naheffing en boete
 

Wet DBA update: Tot 1 januari 2018 geen naheffing en boete

Staatsecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de implementatieperiode van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsverhouding) wordt verlengd tot in ieder geval 1 januari 2018, aangezien de nieuwe wet, die is ingegaan op 1 mei 2016, niet de gewenste effecten heeft.

Tot 1 januari 2018 krijgen gebruikers van de modelovereenkomsten (de vroegere VAR verklaring) geen boete of naheffing wanneer zij niet voldoen aan de regels van de Wet DBA.

Let wel; er is vooralsnog sprake van uitstel en dus nog geen afstel. Kwaadwillenden komen niet in aanmerking voor de verlengde periode waarin geen naheffing of boete opgelegd kan worden. Als kwaadwillende is gedefinieerd; "Een opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had moeten weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking en financieel gewin wordt behaald".

Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht aangepast moet worden om beter aan te sluiten op de huidige werkpraktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Informeren en coachen

De Belastingdienst blijft ondertussen opdrachtnemers en opdrachtgevers informeren over de wet DBA en de nieuwe werkwijze. De Belastingdienst gaat waar nodig een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo helpt de Belastingdienst opdrachtgevers en opdrachtnemers om duidelijk te krijgen wat wel en niet kan.

(Bron: Belastingdienst)

Schouten Advocaten zal u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen inzake de Wet DBA.

Heeft u vragen over uw situatie? Bel dan voor vrijblijvend advies met onze arbeidsrechtadvocaat mr . M.F. Schouten op telefoonnummer 030 – 69 250 14.

 

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)