Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht advocaat Utrecht » Arbeidsrecht Werknemer | Schouten Advocaten
 

Arbeidsrecht Werknemer | Schouten Advocaten

Geconfronteerd met ontslag?

Hebt u van uw werkgever te horen gekregen dat hij van plan is u te ontslaan, dan komt dat vaak onverwacht. Belangrijk is dat u alle informatie die uw werkgever verstrekt, probeert te onthouden. Het is verstandig dat u kort na het gesprek met uw werkgever contact opneemt met uw arbeidsrecht advocaat. Met uw informatie kunnen de arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten uw juridische verweer op maat vormgeven. Zo nodig per direct.

De verschillende vormen van ontslag zijn:

1.) ontslag op staande voet; 2.) een opzegging van de arbeidsovereenkomst na een UWV Werkbedrijf ontslagvergunning; 3.) een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter; 4.) een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg door middel van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

De arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten leveren per direct de best mogelijke bescherming en rechtsbijstand. Schouten Advocaten streeft naar optimale kwaliteit in uw belang.
Tijdens de behandeling van uw arbeidszaak vindt steeds terugkoppeling aan u plaats.

Vaste prijzen arbeidsrecht (excl. BTW):

In een situatie dat uw arbeidsovereenkomst en daarmee uw vaste inkomen ter discussie staat, hebt u belang bij duidelijkheid over de te maken kosten. Om die reden werken de arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten waar mogelijk met vastgestelde prijzen. Daarbij geldt overigens ook dat voor zover juridisch mogelijk van de werkgever een bijdrage zal worden verlangd voor uw noodzakelijke juridische kosten.

  • Controleren arbeidsovereenkomst en eventuele toepassing van artikelen uit een CAO:
€ 375
  • Opstellen van uw vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst:
€ 625
  • Beoordelen van de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst:
€ 375 *
  • Pro forma beëindiging van de arbeidsovereenkomst:
€ 675
  • Beoordelen concurrentiebeding / relatiebeding:
€ 150 *

* Bovenstaande vaste prijzen zijn inclusief een eerste voorstel voor tekstuele wijziging. Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verricht met een vaste prijsafspraak ofwel op uurbasis. Overige werkzaamheden zijn:

- Verweer voeren tegen ontslag en/of voeren van onderhandelingen;

- Inhoudelijke ontbindingsprocedure;

- Loonvordering via een kort gedingprocedure;

- Arbeidsongeschiktheid / UWV Werkbedrijf.

Voor een goede en kostenefficiënte behandeling van uw arbeidszaak door een gespecialiseerde advocaat neemt u rechtstreeks contact op met Schouten Advocaten via 030 - 69 250 14 of per e-mail: info@schouten-advocaten.nl

Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 januari 2015 resp. 1 juli 2015:

Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht is per 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2015 in werking getreden. Voor meer informatie over deze wijzigingen voor bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wordt u verwezen naar het keuzemenu op onze website. Kies "Actueel" en vervolgens "Wijzigingen Arbeidsrecht".

Indien u vragen hebt over het nieuwe arbeidsrecht en/of het nieuwe ontslagrecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onderstaande contactpersonen via 030 - 69 250 14 of per e-mail: info@schouten-advocaten.nl.  

 

Uw contactpersonen zijn: De heer mr. M.F. Schouten en mevrouw mr. M.H. van den Berg.

 

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)