Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht advocaat Utrecht » Reorganisatie Bancaire en Financiële sector
 

Reorganisatie Bancaire en Financiële sector

Met name in de financiële sector zoals bij de reorganisaties bij ABN AMRO, Rabobank en ING heeft de arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten te Zeist reeds meerdere werknemers bijgestaan en geadviseerd gedurende de onderhandelingen ten tijde van een ontslagronde. Het is eerder hoofdregel dan uitzondering dat bij de voorstellen die aan werknemers worden gedaan voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst specifieke looncomponenten niet zijn meegenomen in de becijferde ontslagvergoeding en/of transitievergoeding. 

Niet alleen in de bancaire sector maar ook in andere sectoren wordt namelijk bij reorganisaties ook ingegrepen in de HR of HRM afdeling. Het gevolg is dat een onderbezette Human Resources (HR) of HRM afdeling in afgeslankte vorm het grootste gedeelte van de reorganisatie zal moeten uitvoeren en verwerken. Het is de ervaring van de arbeidsrecht specialist van Schouten Advocaten dat vaak discussies ontstaan over de vraag waarom sommige looncomponenten niet zijn meegewogen in de becijfering van de ontslagvergoeding. Vaak hebben de werknemers in de bancaire sector of overige sectoren gelieerd aan de financiële sector te maken met nog oude cao’s en tevens op die leest geschoeide sociaal plannen. Zo is in de Rabobank reorganisatie van 2016/2017 nog een sociaal plan geldig waarin ook nog de oude kantonrechtersformule van toepassing is voor het becijferen van de beëindigingsvergoeding of afvloeiingsvergoeding. Het gevolg is dat werknemers daarmee een vergoeding voorgerekend kunnen krijgen die factor 3 hoger is dan de huidige (reguliere) transitievergoeding. Uiteraard moet de becijfering van het beëindigingsvoorstel dan wel correct, zuiver en volledig zijn berekend. In de herbecijfering blijkt dat in het merendeel van de gevallen looncomponenten zoals een vaste bonus (ten onrechte) niet zijn meegenomen in de becijfering.

Kortom, bent u een werknemer in de financiële / bancaire sector en ziet u zichzelf geconfronteerd met een (aanstaande) reorganisatie, wees dan voorbereid op wat komen gaat.

Neem contact op met de arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten. Persoonlijke juridische begeleiding leiden ertoe dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Het is overigens een vast gebruik van de arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten om van de werkgever een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand te verlangen. Indien een dergelijk bedrag al in een sociaal plan wordt aangeboden, leert de ervaring dat een dergelijk aangeboden bedrag (in specifieke gevallen) voor ophoging vatbaar is. Het is daarom bij een dreigend ontslag van belang tijdig juridische bijstand van een advocaat of een andere specialist arbeidsrecht in te schakelen.

Voor meer informatie neemt u contact op via 030 - 69 250 14 of mailt u naar info@schouten-advocaten.nl. Uw contactpersoon is de heer mr. M.F. Schouten.

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)