Vruchtgebruik

Het recht om goederen van de overledene te gebruiken en daar de vruchten van te genieten (de opbrengsten). In een testament kan de langstlevende partner bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de woning krijgen toebedeeld. De kinderen zijn eigenaar van de woning maar de partner mag in de woning blijven wonen; pas als deze overlijdt krijgen de kinderen de volledige eigendom van de woning.