De advocaten van Schouten Advocaten adviseren en procederen veelvuldig binnen het rechtsgebied dat omschreven wordt als het (internationale) handelsrecht.

Handelsrecht

Handelsrecht is een breed rechtsgebied, in de kern komt het neer op rechtsvragen die voortvloeien uit commerciële contracten tussen (professionele) partijen. Hierbij kunt u denken aan vervoersovereenkomsten (zowel CMR voor internationaal wegvervoer als AVC voor binnenlands wegvervoer), distributie, agentuur en franchise, duurovereenkomsten, overnamecontracten, Letter of Intent (intentieovereenkomsten), NDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten) en alle aspecten die hiermee verband houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, retentierecht, de ontbinding van de overeenkomst etc.

Procedures handelsrecht

Onze advocaten treden onder meer op in:

  • gerechtelijke procedures in handelsgeschillen, zowel voor eisers als gedaagden, in kort geding en in bodemprocedures;
  • nationale en internationale incassoprocedures;
  • nationale – en grensoverschrijdende handelstransacties;
  • vervoersovereenkomst in zowel internationaal als nationaal wegvervoer (CMR en/of AVC);
  • distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten;
  • zaken betreffende huur-, huurkoop en leasing van zaken;
  • overnamecontracten, eventueel met intentieovereenkomsten, geheimhouding en dergelijke.

Voor meer informatie neemt  u contact op met Schouten Advocaten via telefoonnummer 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.