Na zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond te hebben in 2007, is mr. M.F. Schouten zijn carrière begonnen bij advocatenkantoor Houthoff te Rotterdam. Aldaar heeft mr. M.F. Schouten ervaring opgedaan in het handels- & vervoersrecht en in het arbeidsrecht & ontslagrecht.

Tijdens die jaren is een gedegen basis gelegd voor de kenmerkende aanpak van mr. M.F. Schouten in de diverse kwesties die hij behandelt. Sinds eind 2010 voert mr. M.F. Schouten zijn eigen praktijk binnen Schouten – Advocaten te Zeist.

Kenmerkend voor de wijze waarop mr. M.F. Schouten uw kwestie in behandeling neemt, is dat hij deze aanpakt met opgestroopte mouwen, hij is recht door zee, scheidt hoofdzaken van bijzaken en is creatief door niet alleen beren op de weg te schetsen maar vooral in mogelijkheden en oplossingen te denken. Mr. M.F. Schouten is betrokken, sociaal intelligent en praktisch ingesteld. Hij geeft u op heldere wijze en in duidelijke bewoordingen zijn analyse van uw rechtspositie om vervolgens een plan van aanpak te maken voor een eventuele marsroute via een gang naar de rechter of anderszins.

Na het volgen van een postdoctorale specialisatie opleiding arbeidsrecht & ontslagrecht (PALA) mag mr. M.F. Schouten zich sinds januari 2013 een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat noemen.

Het arbeidsrecht en het ontslagrecht vormt de eerste pijler van de praktijk van mr. M.F. Schouten. Hij staat naast de individuele werknemers ook diverse grotere werkgevers bij, w.o. uit de zorgsector zoals groothandels in zorgartikelen of zorginstellingen, de IT consultancy-bureaus, de financiële sector, automotive branche, en de handels- en vervoersector. Het is een meerwaarde gebleken dat ervaring is opgedaan aan beide kanten van de tafel, zodat aan de hand daarvan in uw kwestie geanticipeerd kan worden op het verwachte standpunt van de wederpartij. Niet één stap maar vaak al twee stappen vooruit denken.

Een tweede pijler binnen zijn praktijk vloeit voort uit zijn voorliefde voor handel- & vervoersrecht. Mr. M.F. Schouten adviseert en procedeert regelmatig in kwesties waarbij sprake is van ladingcontaminatie, opslagschade, of ladingschade tijdens het (weg-)vervoer of bij de aflevering van de goederen (CMR / AVC). Mr. M.F. Schouten mag hierbij tot zijn clientèle rekenen diverse (internationale) transportbedrijven en een aantal verzekeringsmaatschappijen. Met name de aflevering van goederen is een speerpunt van mr. M.F. Schouten. Op dit onderwerp heeft hij nader onderzoek gedaan en heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan, waarnaar door de Hoge Raad in latere arresten is verwezen. (Hoge Raad 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8464)

De derde pijler van de praktijk van mr. M.F. Schouten betreft huurrecht bedrijfsruimte. De ondernemers die mr. M.F. Schouten veelvuldig bijstaat met raad en daad, hebben vaak te maken met een gehuurd of verhuurd bedrijfspand of hebben anderszins vragen omtrent het door hun gebruikte vastgoed. Mr. M.F. Schouten heeft inmiddels ruime ervaring in het huurrecht bedrijfsruimte en algemene vastgoed gerelateerde kwesties. De afgelopen jaren heeft hij uiteenlopende kwesties behandeld, variërend van het opstellen van huurovereenkomsten, geschillen bij de oplevering van het gehuurde, of in het kader van huurbeëindiging door ofwel een onderhandeling voor een tussentijdse huurbeëindiging of door een ontruimingsprocedure vanwege achterstallig huur of door derving van huurgenot vanwege achterstallig onderhoud.

Mr. M.F. Schouten is lid van:

  • De specialisatie Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN);
  • De Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV);
  • De Ronde Tafel 31 Zeist

Specialisaties: • Arbeidsrecht • Handels- & Vervoersrecht • Huurrecht Bedrijfsruimte / Vastgoed

Publicaties:

  • Tijdschrift Vervoer en Recht 2010, nr. 3 (juni 2010)  “De aflevering van goederen bij wegvervoer onder het regiem van de CMR nader belicht”
  • Tijdschrift Vervoer en Recht 2012, nr. 2 (april 2012)  “De aflevering van goederen en de ontvangstbevestiging daarvan in het wegvervoer.”
  • In opdracht van Kluwer co-auteur van “Leidraad voor de accountant module Beroep & Praktijk”, specifiek ten aanzien van de wijzigingen in het arbeidsrecht (voorheen WWZ) en thans via de WAB.

Mr. M.F. Schouten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

* Arbeidsrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Probleemanalyse aanvragen »

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.