Indien uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, kan Schouten Advocaten u bijstaan met juridisch advies en waar nodig juridische maatregelen nemen ter bescherming van uw rechten.

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Schouten Advocaten heeft door haar meer dan 40-jarig bestaan een brede praktijkkennis opgedaan in het verbintenissenrecht, die wij tevens inzetten voor het leveren van hoogwaardig advies of bijstand in een procedure.

In de rechtswetenschap is een verbintenis een rechtsverhouding, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). De verbintenis heeft een actieve en een passieve kant: zij is zowel vorderingsrecht als schuld. Het verbintenissenrecht regelt gevolgen van het ontstaan van verbintenissen.
Volgens het Nederlandse recht kunnen verbintenissen enkel uit de wet ontstaan. Dat kan rechtstreeks zijn, maar ook indirect. Het laatste is het geval als de verbintenis voortvloeit uit een onrechtmatige (overheids-) daad of uit zaakwaarneming.
Tevens kunnen verbintenissen ontstaan uit een testament, bijvoorbeeld een testamentaire last of executele.

Anders gezegd zijn er vrijwillige verbintenissen, zoals die uit een overeenkomst voortvloeien, bijvoorbeeld de koop van een auto, en anderzijds onvrijwillige zoals die uit onrechtmatige daad, bijvoorbeeld het ontstaan van een aanrijding met voornoemde auto.

Zodra partijen zaken doen met elkaar, of dit nu bedrijfsmatig of privé is, is er sprake van een overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Indien deze niet op papier wordt gezet, heeft de benadeelde partij achteraf een bewijsprobleem, tenzij er getuigen aanwezig waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Het is dan ook zeer verstandig uw overeenkomst goed schriftelijk vast te leggen.

Indien u de verplichtingen tussen u en anderen goed wilt regelen, of indien een ander niet zijn of haar verplichting jegens u nakomt, staat Schouten Advocaten u bij met raad en daad.

Vrijblijvende probleemanalyse

U bent zich aan het oriënteren op goed advies en / of goede rechtsbijstand van een ervaren advocaat verbintenissenrecht? Neemt u dan contact met telefoonnummer 030 – 69 250 14 en stel vrijblijvend uw vraag.

“Duidelijke focus, duidelijke taal”

Probleemanalyse aanvragen »

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.