Wanneer echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, moet na de echtscheiding de gemeenschap van goederen worden verdeeld.

Ofwel de Rechter beslist ofwel echtgenoten spreken samen af wie wat krijgt, tegen welke waarde en welk bedrag er door de partij die financieel gezien meer heeft ontvangen (vanwege overbedeling) aan de andere partij betaald moet worden.