Op basis van het netto-inkomen van de alimentatieplichtige enerzijds en zijn/haar draagkrachtloos inkomen anderzijds wordt vastgesteld welk bedrag de alimentatieplichtige kan betalen. Deze wijze van berekenen geldt alleen voor partneralimentatie.

Ook wordt beoordeeld of de alimentatiegerechtigde het maximale bedrag nodig heeft om in eigen behoefte te voorzien en of hij/zij bij ontvangst van een maximaal alimentatiebedrag niet in een financieel betere positie komt.