Wanneer de echtgenoten het samen niet eens worden (ook niet met behulp van advocaten) over de gevolgen van de echtscheiding, wordt de procedure eenzijdig door één van de echtgenoten opgestart. De andere echtgenoot kan verweer voeren en ook eigen verzoeken doen. Het is de rechter die beslist over de geschilpunten. De procedure kan geruime tijd in beslag nemen.

Lees hier meer over dit onderwerp.