WW-uitkering

Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen, moet u zich inschrijven bij het UWV bij u in de buurt. Doe dat uiterlijk één dag nadat u werkloos bent geworden. Het UWV beoordeelt na de aanvraag of u voor een WW-uitkering in aanmerking komt. Er mag geen sprake zijn van ontslag door eigen schuld (verwijtbaar) en u moet ook voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Deze eis houdt kort gezegd in dat u in de 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken moet hebben gewerkt. Ook moet u zich beschikbaar houden voor werk en regelmatig solliciteren.

Vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst van invloed op ww-uitkering

Indien u van uw werkgever in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst een voorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen, dan is het noodzakelijk dat u de inhoud daarvan laat controleren. Immers, de toets van het UWV om vast te stellen of u recht heeft op een WW-uitkering, houdt verband met de vraag of sprake is van verwijtbaar werkeloosheid. Het is om die reden noodzakelijk dat in de vaststellingsovereenkomst (VSO) of een beëindigingsovereenkomst tekstueel elementen zijn opgenomen waaruit blijkt dat u niet enige vorm van verwijtbaarheid voor het ontslag kan worden verweten.

 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

 

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van arbeidsrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten.

 

Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl