Bedrijven worden regelmatig gekocht en verkocht. Bedrijfsovername kan op meerdere manieren.

Men kan de vennootschap met de onderneming erin overnemen door een aandelenovername. Het is ook mogelijk alleen bepaalde activa te kopen bij bedrijfsovername. Dit noemt met een activa transactie.

Ook zijn er verschillen in de vorm van koop. Vaak vindt de koop plaats in de vorm van een Management Buy In (MBI), dat wil zeggen door een koper die niet eerder betrokken was bij het bedrijf. Een Management Buy Out (MBO) komt ook voor, de koper is dan al werkzaam bij het bedrijf en koopt de eigenaar uit of koopt een deel van de onderneming om dat deel onder een nieuwe naam voort te zetten. Binnen familiebedrijven vinden ook veelvuldig bedrijfsovernames plaats door leden van de familie die kopen van andere familieleden.

Zoekt u een hands-on bedrijfsovername advocaat? Met eigen relevante ervaring in het bedrijfsleven?

Er zijn verschillende fases in het proces van de koop en de verkoop van een onderneming. Na de oriëntatie van de koper, is er de zogenoemde verkenningsfase, waarin de potentiele koper en verkoper aftasten of men kansen ziet om met elkaar een overname transactie te doen. Vervolgens vindt er de zogenoemde Due Diligence fase plaats, waarin zowel onderzoek als informatieverstrekking van belang is voor koper en verkoper. Onderhandeling op de inhoud van de bedrijfsovername volgt daarop, alsmede onderhandeling over de inhoud van de voorwaarden van de overname, ook wel contractvoorwaarden genoemd. Vervolgens moet het contract worden voltooid, waarna de zogenoemde Signing van het overnamecontract kan plaatsvinden, alsmede de Closing in geval van aandelenoverdracht, zijnde het passeren van de akte van aandelenoverdracht door de notaris.

Schouten Advocaten staat u met raad en daad terzijde tijdens de verschillende stappen van uw aankoopproces of van uw verkoopproces. Adviseren, Onderhandelen en Contracteren doen we dagelijks, zoals u van een goede bedrijfsovername – advocaat mag verwachten. Aanvullend bieden we echter nog twee andere belangrijke aspecten die men niet uit de juridische literatuur en opleiding kan opdoen, te weten zelf opgebouwde ondernemingservaring met middelgrote en grote ondernemingen, alsmede zakelijk instinct dat zich tijdens het ondernemen verder heeft ontwikkeld.

Wij hebben in meer dan 20 jaar veel ervaring met onderhandelingstrajecten en overnametrajecten opgedaan, waarin we bij alle soorten transacties, groot en klein betrokken zijn geweest.

Samenwerken met de verschillende soorten adviseurs van de onderhandelingspartijen zoals advocaten, fiscalisten, accountants, van grote en kleine kantoren, doen we graag.

Het in goede afstemming komen tot solide transacties, waarbij zowel verkoper als koper blij zijn met het realiseren van de transactie, is ons doel.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.