Hiermee wordt bedoeld in hoeverre de alimentatiegerechtigde na echtscheiding zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien d.m.v. inkomen uit arbeid en vermogen.