Boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving

Een overzicht van alle baten en lasten die tot de nalatenschap behoren.