Wanneer de echtgenoten het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, kunnen zij samen de rechter vragen de echtscheiding uit te spreken. Er moet dan een echtscheidingsconvenant en – als er minderjarige kinderen zijn – een ouderschapsplan aan de rechter worden overgelegd waaruit blijkt dat de echtgenoten het over de gevolgen van de echtscheiding eens zijn. Ca. 4-6 weken na indiening wordt de beschikking van de rechter ontvangen.