Ouderschapsplan

Hierin leggen ouders de afspraken met betrekking tot de minderjarige kinderen vast, zoals wanneer de kinderen bij wie van de ouders wonen, wie bepaalde activiteiten met de kinderen voor zijn rekening neemt, hoe ouders elkaar informeren over de kinderen en kinderalimentatie. De kinderen moeten zo mogelijk bij de opstelling van het ouderschapsplan worden betrokken. In principe is de aanwezigheid van een ouderschapsplan een voorwaarde om de echtscheiding te kunnen uitspreken.