Verwerpen van een erfenis

Verwerpen van een erfenis

De erfenis niet accepteren. De erfenis gaat naar de andere erfgenamen.