Advocaat Contractenrecht, voor al uw overeenkomsten

De contractenrecht advocaat van Schouten-Advocaten ondersteunt en adviseert ondernemers bij het opstellen, beoordelen, uitonderhandelen en/of beëindigen van contracten. Zijn expertise ligt met name in het overeenkomstenrecht.

Contractenrecht: het niet nakomen van contracten, iedere ondernemer maakt het mee

Wanneer uw contractspartij de gesloten overeenkomst niet nakomt of u bent daar zelf, door omstandigheden, niet toe in staat, is het verstandig een advocaat contractenrecht te raadplegen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Wij kunnen u adviseren over de te nemen stappen in geval van contractbreuk. De contractenrecht advocaat van Schouten Advocaten kan u behulpzaam zijn bij onder andere:

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomsten
 • Distributieovereenkomst
 • Franchiseovereenkomsten
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Koopovereenkomst
 • Overeenkomst opstellen
 • Ontbindingsovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • VOF contract

Wilt u ook maatwerk voor uw overeenkomst? Of advies over de beëindiging van een overeenkomst? Neem vrijblijvend contact met ons op om kennis te maken met onze contractenrecht advocaat mr. R.S. Schouten.

Contractenrecht Advocaat van Schouten-Advocaten: Ondernemingen ondersteunen bij diverse overeenkomsten

Het contractenrecht speelt een essentiële rol in het zakelijke landschap, waar ondernemingen regelmatig te maken krijgen met diverse overeenkomsten die hun rechten en verplichtingen vastleggen.

Bij Schouten-Advocaten begrijpen we het belang van juridisch solide en op maat gemaakte contracten voor uw bedrijf.

Onze ervaren contractenrecht advocaat is uw betrouwbare partner, gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van uiteenlopende overeenkomsten. Van samenwerkingsovereenkomsten tot distributieovereenkomsten, wij staan klaar om uw belangen te beschermen en uw afspraken op juridische valkuilen te beoordelen.

Samenwerkingsovereenkomsten: Sterke fundamenten voor succesvolle partnerschappen

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven of particulieren kan voor uw onderneming nieuwe kansen creëren, maar het is essentieel om stevige fundamenten te leggen om toekomstige conflicten te voorkomen.

Onze advocaten zorgen ervoor dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen worden vastgelegd, en dat het contract aansluit bij de unieke behoeften van uw samenwerking.

Europese regelgeving: Voldoen aan complexiteit

Bij internationale handel komen vaak Europese wetgeving kijken, wat de complexiteit van contracten vergroot. Onze advocaat contractenrecht heeft uitgebreide kennis van Europese wetten en richtlijnen die van invloed kunnen zijn op uw zakelijke transacties.

We schrijven uw contracten in overeenstemming zijn met de geldende Europese regels en minimaliseren zo het risico op juridische conflicten.

Handelsovereenkomsten: zekerheid voor internationale handel

Bij internationale handel zijn handelsovereenkomsten van essentieel belang om duidelijkheid en zekerheid te creëren voor alle betrokken partijen. Onze advocaat heeft ruime ervaring in het contractenrecht en het opstellen van handelsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomsten: Bescherming voor werkgevers en werknemers

Het aangaan van arbeidscontracten is een cruciaal aspect voor werkgevers en werknemers. Onze contractenrecht advocaat kan u bijstaan bij het opstellen van een evenwichtige en juridisch waterdichte arbeidsovereenkomst.

Aandeelhoudersovereenkomsten: Regelgeving voor samenwerkende aandeelhouders

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn van groot belang bij samenwerkende aandeelhouders, waarin de verdeling van verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen worden vastgelegd.

Een gespecialiseerde advocaat contractenrecht begrijpt de complexiteit van aandeelhoudersovereenkomsten en kan u bijstaan bij het opstellen van juridisch solide en op maat gemaakte documenten.

De rol van een gespecialiseerde advocaat

Ons advocatenkantoor heeft diepgaande kennis van aandeelhoudersovereenkomsten en de wettelijke aspecten die van toepassing zijn op samenwerkende aandeelhouders. Wij zijn op de hoogte van de meest recente juridische ontwikkelingen en kunnen u adviseren om de belangen van alle aandeelhouders te beschermen en een procedure te voorkomen.

Op maat gemaakte aandeelhoudersovereenkomsten

Elke onderneming is uniek, en daarom is het essentieel om aandeelhoudersovereenkomsten op maat te maken. Onze advocaat is gespecialiseerd in het contractenrecht en zal met u samenwerken om de behoeften en doelstellingen van uw onderneming te begrijpen.

Koopovereenkomsten aandelen: Naadloze aandelentransacties

Bij het kopen of verkopen van aandelen is een goed opgestelde koopovereenkomst van cruciaal belang om een soepele en juridisch geldige transactie te waarborgen. Een gespecialiseerde advocaat heeft ervaring met het opstellen van koopovereenkomsten aandelen en kan u begeleiden en bemiddeling bieden om de complexiteit van aandelentransacties het hoofd te bieden en zo een conflict te vermijden.

Expertise van een contractenrecht advocaat

Onze gespecialiseerde advocaat contractenrecht begrijpt de complexe juridische aspecten die gepaard gaan met overeenkomsten over aandelen en heeft hierin een verregaande expertise. Wij hebben uitgebreide ervaring in het onderhandelen over transactievoorwaarden en het identificeren van risico’s die van invloed kunnen zijn op de aandelentransactie.

Bescherming van uw belangen

Bij het kopen of verkopen van aandelen kunnen er aanzienlijke financiële belangen op het spel staan. Een gespecialiseerde contractenrecht advocaat is een waardevolle partner die uw belangen behartigt en u kan adviseren en uw rechten beschermt. Zij kunnen potentiële risico’s identificeren en u adviseren over strategieën om uw belangen te waarborgen tijdens de aandelentransactie.

Voordelen gespecialiseerde contractenrecht advocaat

Door samen te werken met een advocaat gespecialiseerd in het contractenrecht, kunt u er zeker van zijn dat uw aandeelhoudersovereenkomsten op maat zijn gemaakt voor uw specifieke behoeften en dat uw overeenkomsten juridisch solide zijn, waardoor u een stevige positie heeft bij zakelijke transacties.

Intentieverklaring (L.O.I.) overeenkomsten: Solide basis voor onderhandelingen

Een intentieovereenkomst (Letters of Intent – L.O.I.) wordt vaak gebruikt als basis voor verdere onderhandelingen tussen u en de wederpartij. Onze contract advocaat kan u helpen bij het opstellen van intentieverklaringen die de belangrijkste punten van het beoogde contract vastleggen. We zorgen ervoor dat uw intentieverklaring duidelijk en juridisch bindend is.

Distributieovereenkomsten: Optimaliseren van distributienetwerken

Bij het aangaan van distributieovereenkomsten is het van belang om de rechten en verplichtingen van zowel de leverancier als de distributeur goed te definiëren. Onze advocaat contractenrecht heeft ervaring in het opstellen van distributieovereenkomsten die uw distributienetwerk optimaliseren en juridische risico’s minimaliseren.

Het belang van goed vastgelegde afspraken

Een nauwkeurige en gedetailleerde overeenkomst is van cruciaal belang voor het behouden van een sterke juridische positie en het voorkomen van geschillen. Het goed vastleggen van afspraken in een overeenkomst biedt diverse voordelen die de rechten en belangen van alle betrokken partijen beschermen. Onze advocaten contractenrecht helpen u daar bij!

1. Duidelijkheid en zekerheid: Voorkomen van misverstanden

Een contract dat helder en duidelijk is geformuleerd, zorgt voor zekerheid en voorkomt misverstanden tussen de partijen. Door alle relevante details en voorwaarden zorgvuldig vast te leggen, wordt het risico op interpretatieverschillen geminimaliseerd en ontstaat er een stevige basis voor een succesvolle samenwerking.

2. Juridische afdwingbaarheid: Bescherming van rechten

Een goed opgestelde overeenkomst biedt juridische afdwingbaarheid in geval van geschillen. Als alle afspraken en verplichtingen duidelijk zijn vastgelegd, kan elke partij haar rechten afdwingen als de andere partij in gebreke blijft. Dit voorkomt dat een van de partijen zich onredelijk gedraagt en waarborgt dat alle betrokkenen aan hun verplichtingen voldoen.

3. Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Anticiperen op veranderingen

Goed geformuleerde contracten bieden ook ruimte voor flexibiliteit en aanpasbaarheid. Hierdoor kunnen partijen beter inspelen op veranderingen in de zakelijke omgeving of onvoorziene omstandigheden. Als de contracten al bepalingen bevatten die mogelijke scenario’s en oplossingen adresseren, kan dit de kans op conflicten en lange juridische procedures verminderen.

Bij Schouten-Advocaten begrijpen we het belang van nauwkeurige en op maat gemaakte overeenkomsten en streven onze ervaren advocaten ernaar om onze cliënten te voorzien van solide contracten die bijdragen aan hun succes.

4.7
Gebaseerd op 46 beoordelingen
powered by Google
David BlomDavid Blom
12:10 07 Dec 23
In 2019 ben ik in contact gekomen met Schouten Advocaten, waarbij ik vervolgens in een langdurig slepende zaak van 4 jaar de heer R.S. Schouten echt heb leren kennen als een toegewijde, behulpzame en... proactieve helpende raadsman.Hierbij is er niet alleen aandacht voor het juridische aspect maar ook het menselijke deel wordt niet vergeten. De heer R.S. Schouten heeft in de jaren mijn zaken zodanig behartigd, dat zowel in de eerste aanleg als het hoger beroep, het tot een goed einde is gebracht.Schouten Advocaten komen hun afspraken na, staan altijd voor je klaar en bovenal zorgen ervoor dat je je niet alleen voelt in juridische kwesties, dus ik kan Schouten Advocaten en de heer R.S. Schouten dan ook aan iedereen van harte aanbevelen.lees verder
E. vdBE. vdB
20:34 11 Jul 23
Ik ben zeer tevreden over de behandeling van mijn zaak waarbij dhr. M. Schouten mij uitstekend heeft bijgestaan. Dhr. M. Schouten denkt mee in het persoonlijke belang maar geeft ook duidelijk en goed... advies. Dit gaf ondanks de situatie vertrouwen en rust.Het kantoor is bereikbaar (en indien nodig werd er snel teruggebeld), er werd vlot gehandeld en er was voldoende ruimte om vragen te stellen. Kortom, een hele goede ervaring!lees verder
Diana HofsDiana Hofs
14:59 04 Jul 23
Wij hebben dhr. R.S. Schouten leren kennen als een kundige en zeer toegewijde advocaat, op ieder moment eerlijk en oprecht in zijn benadering. We hadden een ingewikkelde zaak, waar dhr. Schouten zich... volledig in heeft verdiept. Door zijn vele vragen, oprechte interesse, doortastendheid en vasthoudendheid heeft hij de zaak voor ons op alle fronten tot een goed einde kunnen brengen. De samenwerking hebben wij als heel fijn ervaren: informeel, korte lijnen, goed bereikbaar en steeds denkend aan onze belangen. Wij zijn heel blij dat we voor Schouten Advocaten hebben gekozen en kunnen dhr. R.S. (Rutger) Schouten van harte aanbevelen.lees verder
PieterPieter
10:12 22 Jul 22
Mr M.F. (Michiel) Schouten heeft mij op het gebied van arbeidsrecht & ontslagrecht (Vaststellingsovereenkomst) uitstekend bijgestaan.Ik heb hem als heel empathisch, open en toegankelijk... ervaren.Zijn heldere uitleg over de te volgen strategie en communicatie gaf mij veel rust. Daarnaast bood hij alle ruimte voor mijn vragen en gevoel.Door zijn uitstekende kennis van zaken en heldere bewoording heeft hij daarnaast het resultaat tot in de details te weten maximaliseren.Ik kan hem ten zeerste aanraden!lees verder
Meriam van BloklandMeriam van Blokland
20:03 27 Jan 22
We hebben heel fijn samengewerkt met Dhr. Schouten. We hadden een zeer ingewikkelde zaak over grondverdeling, maar dhr. Schouten was goed op de hoogte, duidelijk in zijn aanpak en heeft het tot een... succesvol eind gebracht. We konden altijd bellen en werden ook snel teruggebeld. Als we weer een advocaat nodig hebben, zullen we direct weer contact opnemen met Schouten Advocaten.lees verder
Dorien van EttekovenDorien van Ettekoven
09:13 04 Nov 21
De afgelopen twee jaar heeft Mw. Van den Berg ons begeleid in een langlopende erfenisafhandeling. De samenwerking met Mw. Van den Berg is ons zeer goed bevallen. Mw. Van den Berg is betrokken, maar... zakelijk waar nodig en heeft een goed inzicht in het dossier. Ze brengt een schat aan ervaring mee. Haar adviezen waren derhalve altijd goed onderbouwd en ze bewoog mee met onze keuze in het proces, wat ons het vertrouwen gaf dat wij altijd gehoord werden.De communicatie naar ons en de andere partij was helder, direct, snel en professioneel en altijd met respect voor alle betrokkenen. Wij bevelen Mw. Van den Berg van harte aan.lees verder
Tisha BaptistaTisha Baptista
09:49 01 Dec 20
Kort samengevat:Prima en duidelijk geadviseerd door Schouten Advocaten in Zeist. De samenwerking met mr. R.S. Schouten en het kantoor was erg goed. We raden dit advocatenkantoor zeker... aan.Uitgebreid samengevat:De Heer R.S. Schouten heeft onze juridische positie beoordeeld. Na een intake gesprek is hij direct voor ons aan de slag gegaan. Na zijn bevindingen heeft hij ons een duidelijk en kritisch advies gegeven. Door zijn eerlijke en kundig advies weten wij in wat voor soort rechtspositie wij ons bevinden en welke stappen verstandig zijn om te zetten. Dit geeft ons rust en dat allemaal in 1 week tijd! Wij zullen dit kantoor niet vergeten en raden dit kantoor zeer zeker aan!lees verder
Ingrid BakkerIngrid Bakker
17:28 03 Oct 20
Prima geholpen door Michiel Schouten met onderhandelingen bij einde dienstverband. Reageert snel en denkt mee.
js_loader

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.

Kantoor Zeist

voorgevel-schouten-advocaten
 • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)