Wanneer u geconfronteerd wordt met een scheiding komt er veel op u af. Juridisch advies van een ervaren advocaat die opkomt voor uw belangen en die van de (minderjarige) kinderen is een verstandige keuze. De nabijetoekomst is van belang, maar zeker ook de langere termijn, denk bijvoorbeeld aan de pensioenverdeling. Hoeveel pensioen heeft u of uw partner opgebouwd terwijl u getrouwd was? Waar heeft u of uw partner recht op? Er moet veel geregeld worden bij een scheiding. Dit terwijl emoties ook een grote rol spelen. Een mediator of advocaat kan u bijstaan bij de gang naar de Rechtbank die verplicht is.

De echtscheiding advocaat: Onderscheidend met cijfers en administratie

In de praktijk blijkt vaak dat er bij een echtscheiding complexe cijfermatige aspecten aan de orde komen. Dat gebeurt veelvuldig bij ondernemers die gaan scheiden maar is vaak ook het geval bij privé personen. Denk hierbij aan de berekening van de partneralimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen, eventuele schulden, het opstellen van een ouderschapsplan met daarin de alimentatie en kostenverdeling voor de minderjarige kinderen. U heeft baat bij een ervaren advocaat.

Partneralimentatie

In beginsel heeft de minst verdienende partner recht op alimentatie als die niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien. Bij de berekening van de hoogte van het bedrag wordt gekeken naar de behoefte van de minst verdienende partner. Welk bedrag is nodig om de huidige levensstandaard voort te zetten? Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om in een eigen inkomen te voorzien of dat inkomen te verhogen. Aan de andere kant is de draagkracht van de meest verdienende partner van belang. Hoeveel blijft er na de echtscheiding over voor alimentatie?

Duur van de partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 is de wet gewijzigd en de duur van de partneralimentatie korter geworden. De alimentatie dient betaald te worden gedurende een periode gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaren. In een aantal gevallen geldt een andere (langere) duur. Het staat de partners vrij om anders overeen te komen. Heeft u een advocaat nodig neem dan contact met ons op.

Fiscale gevolgen

Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor uw fiscale positie. Wellicht kunt u aanspraak maken op toeslagen? De echtscheiding kan ook gevolgen hebben voor uw heffingskorting. Betaalt of ontvangt u alimentatie? Wanneer bent u geen fiscaal partners meer? Al deze wijzigingen zijn van belang voor uw fiscale positie. Daarom is het van groot belang u bij te laten staan door een ervaren advocaat.

Echtscheiding en eigen woning

Indien u gaat scheiden en samen een woning en hypotheek heeft zijn er verschillende opties, afhankelijk van de financiële situatie waarin u verkeert. U verkoopt de woning en verdeelt de overwaarde of de schuld. Een van beiden blijft in de woning wonen en koopt de andere partij uit. Of u besluit samen de woning voorlopig nog niet te verkopen bijvoorbeeld omdat de marktomstandigheden niet gunstig zijn of omdat u wil wachten totdat de kinderen groter zijn.

Hypotheek

Wanneer de een de ander uitkoopt zal geregeld moeten worden dat de ander ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. Maar jullie kunnen er ook voor kiezen om de hypotheek af te lossen waarna de overnemende partij een nieuwe hypotheek afsluit. Hoe het in uw specifieke situatie ook is, bijstand door een ervaren advocaat is een verstandige keuze.

Minderjarige kinderen en ex partner

Als u kinderen heeft, is het van belang goede afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding . Over de kosten, de alimentatie en de omgangsregeling. Alles moet worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit plan is toegespitst op uw omstandigheden en is een juridisch verplicht onderdeel bij echtscheiding. De Rechtbank wil de afspraken die de ouders samen gemaakt hebben vastgelegd zien.

Voorlopige voorzieningen

Als het beide partners niet lukt om gedurende het traject van de echtscheiding het eens te worden over bijvoorbeeld de te betalen alimentatie, wie er in het huis blijft wonen of de omgangsregeling met de kinderen, dan kan de advocaat een verzoek tot het wijzen van voorlopige voorzieningen indienen bij de Rechter. Er wordt een uitspraak gedaan door de Rechter die geldt gedurende de periode dat de echtscheiding loopt. Dan is het voor iedereen gedurende het traject in ieder geval duidelijk waar hij of zij aan toe is.

Geen hoger beroep

Tegen de uitspraak in voorlopige voorzieningen kan niet in hoger beroep worden gegaan. Binnen vier weken nadat de uitspraak is gedaan moet het verzoek tot echtscheiding opgesteld door de advocaat bij de Rechter zijn. Het kan zijn dat de Rechter in de echtscheidingsuitspraak anders bepaalt dan in de voorlopige voorzieningenprocedure.

Verzoekschrift en verweerschrift

Nadat de advocaat het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend krijgt de advocaat van de andere partner de gelegenheid hierop te reageren middels een verweerschrift. Na ontvangst van deze schriftelijke stukken zal de Rechter een zitting bepalen waar beide partners dienen te verschijnen samen met hun advocaten. Na de zitting zal de Rechter uitspraak doen. Dit wordt de echtscheidingsbeschikking genoemd.

Scheidingsdatum, afspraken te maken

Pas wanneer de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds bent getrouwd, bent u officieel gescheiden. Uw advocaat verzorgt de inschrijving. De datum van inschrijving is dus de scheidingsdatum.

U wilt geen conflict? Kies een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat

Kunt u nog goed door één deur met uw partner en wilt u niet tegenover uw voormalig partner komen te staan in een juridische procedure met verschillende advocaten? U heeft samen al grotendeels goede afspraken gemaakt? Dan kunt u kiezen voor een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat. Desgewenst kan een andere advocaat of mediator (online) meekijken en controleren of de afspraken recht doen aan de afspraken.

Convenant

De advocaat of mediator stelt in samenspraak met u beiden een echtscheidingsconvenant op dat na ondertekening wordt opgestuurd naar de Rechtbank. De scheiding kan op deze wijze binnen enkele weken rond zijn. De kosten zijn lager omdat u en uw ex partner niet ieder een eigen advocaat hoeven in te schakelen. Het duurt slechts enkele weken voordat u niet meer met elkaar bent getrouwd.

Echtscheiding en eigen bedrijf

Wordt u als ondernemer geconfronteerd met een echtscheiding? Of heeftu samen met uw partner een bedrijf? Dan komt er veel op u af en dient u veel te regelen. Een (eigen) advocaat inschakelen die veel ervaring heeft, is in uw belang. Onzeechtscheidingsadvocaat is cijfermatig goed onderlegd en kan u van informatie voorzien die op uw specifieke situatie van toepassing is. Vraag tijdig om advies aan onze advocaat zodat uw echtscheiding, eventueel samen met uw (bedrijfs-) partner, in gang kan worden gezet. Vaak is het beter niet te lang te wachten om tot een overeenkomst met elkaar te komen in het belang van uw bedrijf. Het inschakelen van hulp van specialisten om uw huwelijk te laten beëindigen is van groot belang.

Mediation mislukt?

Onze echtscheidingsadvocaat krijgt regelmatig het verzoek om een scheiding op te pakken nadat een mediation bij een mediator niet is gelukt. De mediator kan u of uw ex partner niet meer bijstaan. U zult beiden een eigen advocaat moeten inschakelen met het verzoek de scheiding voor u te regelen. Er moet een verzoekschrift worden opgesteld door een advocaat om de juridische procedure bij de Rechtbank in gang te zetten.

Second Opinion?

Heeft u al een eigen advocaat of mediator die u geïnformeerd heeft over uw situatie en scheiding? Of heeft u of uw partner zich online van advies, hulp of informatie over scheiden laten voorzien? Vraagt u zich af of u juist en volledig bent geïnformeerd over de scheiding, de gemeenschap van goederen, het gemeenschappelijk verzoekschrift, de gang naar de Rechtbank? Twijfelt u over het juridisch advies van een mediator of advocaat? Regelmatig willen beide partners afspraken laten controleren door een andere advocaat. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u zich wenden tot onze advocaten die een second opinion kan verstrekken over uw situatie of traject bij een mediator.

Vrijblijvende kennismaking eigen advocaat

Wilt u meer informatie over uw scheiding en de kosten van een advocaat? Wilt u de scheiding samen regelen? Heeft u vragen over het traject bij een advocaat? Of het traject bij een mediator? Neem dan contact met op  met Schouten Advocaten voor een vrijblijvende kennismaking met onze advocaat. Ook voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kunt u bij onze advocaten terecht.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.