De familierechtadvocaat

Ontdek deskundige begeleiding en juridisch advies binnen het familierecht, verzorgd door onze ervaren familierecht advocaat.

Als familierecht advocaat zien we dagelijks hoe dynamisch familiebanden zijn. Met positieve of negatieve gevolgen. Emotionele en financiële consequenties en conflicten zijn hierbij niet uitgesloten. Het gaat om een ingrijpende gebeurtenis in uw leven en voor uw familie. Als familierecht advocaat staan we u bij en geven advies op de momenten waarop u het zelf lastig heeft en rationele beslissingen niet altijd voor de hand liggen.

Met regelmaat wordt onze familierecht advocaat geconfronteerd met ex-echtgenoten of erfgenamen die zich vanwege de emotie destijds niet goed hebben laten voorlichten met betrekking tot de afwikkeling van hun huwelijk en achteraf spijt hebben van hoe zij zaken bij hun echtscheiding hebben geregeld.

Hier geldt “voorkomen is beter dan genezen” door vrijblijvend en tijdig contact te leggen met een gespecialiseerd familierecht advocaat of mediator.

In welke gevallen is een familierecht advocaat inzetbaar?

In alle gevallen waarin veranderende familiebanden optreden is een advocaat familierecht inzetbaar. Denk aan:

Beëindigen van samenlevingsvormen \ Echtscheiding

Bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap heeft u een advocaat of een notaris nodig. Voor het beëindigen van een huwelijk / verzoek echtscheiding heeft u een advocaat nodig. Op grond van de wet kunnen alleen advocaten een echtscheidingsprocedure starten door een verzoek echtscheiding in te dienen.

Is er sprake van samenwonen dan is een advocaat familierecht niet verplicht. Maar als er financiële zaken moeten worden afgewikkeld of minderjarige kinderen zijn dan kunnen er wel geschillen ontstaan en/of is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten door een ervaren advocaat.

Ook kan er verschil van mening zijn over de uitleg van een samenlevingsovereenkomst of het geregistreerd partnerschap. Sowieso moet er van alles goed geregeld worden zoals de omgangsregelingen met de kinderen en de gezamenlijke bezittingen. De hele familie is er bij gebaat dan de zaken goed geregeld zijn.

Familierecht advocaat

Bijstand van een advocaat is in alle gevallen van belang omdat deze op de hoogte is van alle laatste ontwikkelingen binnen het familierecht. Onze familierecht advocaat kan u advies geven, helpen afspraken te maken met uw ex-partner of u bijstaan bij de Rechter.

Pensioen

Een belangrijke vraag na de echtscheiding is of een van de partners aanspraak kan maken op het pensioen van de ex-partner. Van belang is hierbij wat in de Wet Verevening Pensioenrechten is geregeld en welke afspraken al dan niet zijn opgenomen in eventuele huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

Afwijkende afspraken omtrent de verevening van pensioen zijn mogelijk indien beide partijen dit willenNeem voor advies vrijblijvend contact op met onze familierecht advocaat.

Kinderalimentatie

Wanneer er tijdens de scheiding minderjarige kinderen in het spel zijn zal in de meeste gevallen kinderalimentatie moeten worden betaald. De kinderalimentatie is om te voorzien in de kosten die gepaard gaan met het onderhouden van de kinderen.

Ouderschapsplan

Uitgangspunt is dat de kinderen van een scheiding in ieder geval in financieel opzicht niet de dupe worden, al is dat financieel niet altijd haalbaar. Afspraken over de alimentatie moeten worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hoogte alimentatie

De hoogte van de alimentatie wordt onder andere bepaald door de leeftijd en behoefte van het kind, maar ook hoeveel u als ouder in staat bent bij te dragen.

Zorgkorting

Ook wordt met een zgn. zorgkorting er rekening mee gehouden dat de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben, kosten heeft als zij in het kader van de zorgregeling bij deze ouder zijn.

Maatwerk

Het vaststellen van de kinderalimentatie is maatwerk, want diverse omstandigheden spelen een rol. Kunnen de ouders het niet eens worden dan zal de Rechter beslissen. Laat u hierbij helpen door onze familierecht advocaat die weet welke juridische feiten van betekenis zijn. Reeds vele cliënten met kinderen gingen u voor bij hun echtscheidingen.

Partneralimentatie

Wanneer u of uw ex-partner na de scheiding niet voldoende kan voorzien in eigen levensonderhoud dan is de andere partner wettelijk verplicht om hieraan een bijdrage te leveren en partneralimentatie te betalen. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en in hoeverre die daar zelf (met inkomen uit arbeid) in kan bijdragen alsook de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Indien partijen er zelf niet uitkomen, kan het bedrag worden vastgesteld door de Rechter. Onze familierecht advocaat kan een berekening maken over de te verwachten te betalen of te ontvangen alimentatie.

Duur partneralimentatie sinds 1 juli 2020

De duur van de alimentatieverplichting is in principe 5 jaar, al zijn er uitzonderingen op. Na het verbreken van een samenwoning heeft de ex-partner geen wettelijk recht op alimentatie. Wel kan hier iets over opgenomen zijn in een samenlevingsovereenkomst.

familierecht advocaat

Problemen met het gezag en/of de zorgregeling na echtscheiding

Partners moeten in het ouderschapsplan afspraken vastleggen over het gezag en de zorgregeling omtrent hun kinderen. Na een scheiding blijft het gezag in principe bij beide ouders. Beëindigen ouders het samenwonen en is er nog geen gezamenlijk gezag dan kan dit alsnog worden gevraagd. Bij een zorgregeling mogen vrije keuzes worden gemaakt zolang de belangen van het kind in acht worden genomen.

Hulp nodig van een familierecht advocaat

In sommige gevallen komen ex-partners er niet samen uit, omdat ze verschillend denken over een bepaald onderwerp, er veel emoties spelen, zorgen zijn of omdat er slecht contact is tussen beiden. In dat geval kunnen familierecht advocaten bij de Rechtbank een vaststelling van de zorgregeling verzoeken. Familierecht advocaten ondersteunen u in dit proces en behartigen uw belangen, maar verliezen tegelijkertijd het belang van het kind niet uit het oog.

Afwikkelen huwelijkse voorwaarden

Een echtscheiding brengt niet alleen emotioneel, maar ook financieel veel teweeg. Nu de wegen van u en uw partner scheiden, moet financieel worden afgerekend. Als er huwelijkse voorwaarden zijn, blijkt (mede) hieruit hoe na beëindiging het vermogen verrekend of verdeeld moet worden.

Verrekenbeding

Een (tijdens huwelijk niet uitgevoerd) periodiek dan wel finaal verrekenbeding kan er toe leiden dat – ondanks de huwelijkse voorwaarden- er moet worden afgerekend “alsof de echtgenoten in gemeenschap waren gehuwd”. De juridische kennis van onze familierecht advocaat is van groot belang om ervoor te zorgen dat u niet met minder achterblijft dan waar u recht op hebt, of dat u meer “weggeeft” dan nodig is.

Verdeling van de boedel

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen dan zijn alle bezittingen en schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk gemeenschappelijk geworden, de zgn. gezamenlijke bezittingen en schulden.

Bent u gehuwd na 1 januari 2018 dan is alleen het opgebouwde vermogen gedurende het huwelijk gemeenschappelijk. Erfenissen en schenkingen verkregen onder uitsluitingsclausule vormen hierop een uitzondering. Dit zijn geen gemeenschappelijke bezittingen.

Hoofdregel

Bij scheiden is de hoofdregel dat beide echtgenoten recht hebben op de helft van de gemeenschappelijke bezittingen. De praktijk wijst echter uit dat bij de verdeling van de boedel vaak geschillen ontstaan en dat partijen er zelf niet uitkomen. U doet er dan verstandig aan om een geschikte advocaat familierecht in te schakelen.

Erfrechtelijke kwesties

Na het overlijden van iemand moeten erfgenamen en belanghebbenden zich bezig houden met de nalatenschap. In sommige gevallen brengt een erfenis of testament ook problemen met zich mee. Denk aan ingewikkelde verstandhoudingen tussen familieleden, kinderen uit meerdere huwelijken of claims van derde partijen.

Onterfd

Een kind kan zijn onterfd, maar hij of zij kan dan nog wel een beroep doen op de legitieme portie. Ook kan een testament vragen oproepen indien niet volkomen helder is wat de overledene heeft bedoeld.

Familierecht advocaten weten welke stappen moeten worden gezet en kunnen u helpen om overzicht te creëren. Onze betrokken familierecht advocaat kijkt samen met u wat uw situatie is en welke mogelijkheden er zijn.

ontvangstruimte-schouten-advocaten

Advies nodig van een advocaat familierecht?

Heeft u een familierecht advocaat nodig? Heeft u vragen over ouderlijk gezag, uw scheiding, de kinderen, omgangsregeling, mediation, het niet nakomen van gemaakte afspraken, adoptie, afstamming of kunnen wij u adviseren als second opinion?

Wilt u een specifieke case voorleggen aan onze familierecht advocaten waarbij u juridische hulp kunt gebruiken?

Contact

Neemt u dan vrijblijvend contact op of mail naar info@schouten-advocaten.nl zodat we u van persoonlijk advies kunnen voorzien. In de meeste gevallen bieden wij een gratis kennismakingsgesprek aan, dit kan ook telefonisch met onze familierecht advocaat plaatsvinden.

Onze advocaat familierecht is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kan u informeren met welke juridische aspecten u rekening dient te houden in uw specifieke geval.

4.8
Gebaseerd op 44 beoordelingen
powered by Google
E. vdBE. vdB
20:34 11 Jul 23
Ik ben zeer tevreden over de behandeling van mijn zaak waarbij dhr. M. Schouten mij uitstekend heeft bijgestaan. Dhr. M. Schouten denkt mee in het persoonlijke belang maar geeft ook duidelijk en goed advies. Dit gaf ondanks de situatie vertrouwen en rust.Het kantoor is bereikbaar (en indien nodig werd er snel teruggebeld), er werd vlot gehandeld en er was voldoende ruimte om vragen te stellen. Kortom, een hele goede ervaring!
Diana HofsDiana Hofs
14:59 04 Jul 23
Wij hebben dhr. R.S. Schouten leren kennen als een kundige en zeer toegewijde advocaat, op ieder moment eerlijk en oprecht in zijn benadering. We hadden een ingewikkelde zaak, waar dhr. Schouten zich volledig in heeft verdiept. Door zijn vele vragen, oprechte interesse, doortastendheid en vasthoudendheid heeft hij de zaak voor ons op alle fronten tot een goed einde kunnen brengen. De samenwerking hebben wij als heel fijn ervaren: informeel, korte lijnen, goed bereikbaar en steeds denkend aan onze belangen. Wij zijn heel blij dat we voor Schouten Advocaten hebben gekozen en kunnen dhr. R.S. (Rutger) Schouten van harte aanbevelen.
js_loader

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.

Kantoor Zeist

voorgevel-schouten-advocaten
  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Familierecht advocaat: Zaken die wij niet kunnen behandelen \ Geen pro deo zaken \ Geen toevoegingen

Ons advocatenkantoor behandelt geen zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel pro deo advocaat genoemd. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u zoeken naar een pro deo advocaat familierecht. Ons kantoor behandelt ook geen zaken die gaan over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.