Als familierecht advocaat zien we dagelijks hoe dynamisch familiebanden zijn. Met positieve of negatieve gevolgen. Emotionele en financiële consequenties zijn hierbij niet uitgesloten. Als familierecht advocaat staan we u bij en geven advies en hulp op de momenten waarop u het zelf lastig heeft en rationele beslissingen niet altijd voor de hand liggen. Met regelmaat wordt onze advocaat geconfronteerd met ex-echtgenoten of erfgenamen die vanwege de emotie zich destijds niet goed hebben laten voorlichten bij echtscheidingen en achteraf spijt hebben van hoe zij zaken hebben geregeld. Hier geldt “voorkomen is beter dan genezen” door vrijblijvend contact te leggen met een gespecialiseerd advocaat.

In welke gevallen is een familierecht advocaat inzetbaar?

In alle gevallen waarin veranderende familiebanden optreden, is een personen en familierecht advocaat inzetbaar. Hierbij kan gedacht worden aan:

Beëindigen van samenlevingsvormen

Bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap heeft u een advocaat of een notaris nodig. Voor het beëindigen van een huwelijk heeft u een advocaat nodig. De wet heeft dit verplicht gesteld. Is er sprake van samenwonen dan is de inzet van een personen en familierecht advocaat niet verplicht. Maar als er financiële zaken moeten worden afgewikkeld of minderjarige kinderen zijn dan kunnen er wel geschillen ontstaan en/of is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Ook kan er verschil van mening zijn over de uitleg van een samenlevingsovereenkomst. Bijstand van een advocaat is in alle gevallen van belang omdat deze op de hoogte is van alle laatste ontwikkelingen binnen het familierecht. Onze familierecht advocaat kan u advies geven, helpen afspraken te maken met uw ex partner of u bijstaan in de Rechtbank.

Pensioen

Een belangrijke vraag na de echtscheiding is of een van de partners aanspraak kan maken op het pensioen van de ex partner. Van belang is hierbij wat in de Wet Verevening Pensioenrechten is geregeld en welke afspraken al dan niet zijn opgenomen in eventuele huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Afwijkende afspraken omtrent de verevening van pensioen zijn mogelijk indien beide partijen dit willen. Neem voor advies vrijblijvend contact op met onze familierecht advocaat.

Kinderalimentatie

Wanneer er tijdens de scheiding minderjarige kinderen in het spel zijn zal in de meeste gevallen kinderalimentatie moeten worden betaald. De kinderalimentatie is om te voorzien in de kosten die gepaard gaan met het onderhouden van de kinderen. Uitgangspunt is dat zij van een scheiding in ieder geval in financieel opzicht niet de dupe worden, al is dat financieel niet altijd haalbaar. Afspraken over de alimentatie moeten worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De hoogte van de alimentatie wordt onder andere bepaald door de leeftijd en behoefte van het kind, maar ook hoeveel u als ouder in staat bent bij te dragen. Ook wordt met een zgn. zorgkorting er rekening mee gehouden dat de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben, kosten heeft als zij in het kader van de zorgregeling bij deze ouder zijn. Ouders kunnen ook kiezen voor een kinderrekening waarvan de kosten van de kinderen worden betaald. Het is belangrijk daar dan wel goede afspraken over te maken. Het vaststellen van de kinderalimentatie is maatwerk, want diverse omstandigheden spelen een rol. Kunnen de ouders het niet eens worden dan zal de Rechter beslissen. Laat u hierbij helpen door onze familierecht advocaat die weet welke juridische feiten van betekenis zijn.

Partneralimentatie

Wanneer u of uw ex partner na de scheiding niet voldoende kan voorzien in eigen levensonderhoud dan is de andere partner wettelijk verplicht om hieraan bij te dragen en partneralimentatie te betalen. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en in hoeverre die daar zelf (met inkomen uit arbeid) in kan bijdragen alsook de draagkracht van de alimentatieplichtige. Indien partijen er zelf niet uitkomen, kan het bedrag worden vastgesteld door de Rechter. Ons advocatenkantoor kan u in deze situatie helpen en een berekening maken over de te verwachten te betalen of te ontvangen alimentatie. Voor echtscheidingen die nu worden uitgesproken bedraagt de duur van de alimentatieverplichting in principe 5 jaar, al zijn er uitzonderingen op. Na het verbreken van een samenwoning heeft de ex-partner geen wettelijk recht op alimentatie. Wel kan hier iets over opgenomen zijn in een samenlevingsovereenkomst.

Problemen met het gezag en/of de zorgregeling na echtscheiding

Partners moeten in het ouderschapsplan afspraken over het gezag en de zorgregeling omtrent hun kinderen vastleggen. Na een scheiding blijft het gezag in principe bij beide ouders. Beëindigen ouders het samenwonen en is er nog geen gezamenlijk gezag dan kan dit alsnog worden gevraagd. Bij een zorgregeling mogen vrije keuzes worden gemaakt zolang de belangen van het kind in acht worden

genomen. In sommige gevallen komen ex partners er niet samen uit omdat ze verschillend denken over een bepaald onderwerp, er veel emoties spelen, zorgen zijn of omdat er slecht contact is tussen beiden. In dat geval kan bij de Rechtbank een vaststelling van de zorgregeling worden verzocht. Bij een zorgregeling als onderdeel van een echtscheiding geldt wel dat de Rechter onderzoekt of ouders zich aantoonbaar hebben ingespannen om (met hulp) het eens te worden over de zorgregeling met betrekking tot de kinderen. Een familierecht advocaat begeleidt u in dit proces en behartigt uw belangen, maar verliest tegelijkertijd het belang van het kind niet uit het oog.

Afwikkelen huwelijkse voorwaarden

Een echtscheiding brengt niet alleen emotioneel, maar ook financieel veel te weeg. Nu de wegen van u en uw partner scheiden, moet financieel worden afgerekend. Als er huwelijkse voorwaarden zijn blijkt (mede) hieruit hoe na beëindiging het vermogen verrekend of verdeeld moet worden. Een (tijdens huwelijk niet uitgevoerd) periodiek danwel finaal verrekenbeding kan er toe leiden dat – ondanks de huwelijkse voorwaarden- er moet worden afgerekend “alsof de echtgenoten in gemeenschap waren gehuwd”. De juridische kennis van onze familierecht advocaat is van groot belang om ervoor te zorgen dat u niet met minder achterblijft dan waar u recht op hebt, of dat u meer “weggeeft” dan nodig is.

Verdeling van de boedel

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen dan zijn alle bezittingen en schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk gemeenschappelijk geworden. Bent u gehuwd na 1 januari 2018 dan is alleen het opgebouwde vermogen gedurende het huwelijk gemeenschappelijk. Erfenissen en schenkingen verkregen onder uitsluitingsclausule vormen hierop een uitzondering. Bij scheiden is de hoofdregel dat beide echtgenoten recht hebben op de helft. De praktijk wijst uit dat bij de verdeling van de boedel vaak geschillen ontstaan en dat partijen er zelf niet uitkomen.

Erfrechtelijke kwesties

Na het overlijden van iemand moeten erfgenamen en belanghebbenden zich bezig houden met de nalatenschap. In sommige gevallen brengt een erfenis of testament ook problemen met zich mee. Denk aan ingewikkelde verstandhoudingen tussen familieleden, kinderen uit meerdere huwelijken of claims van derde partijen. Een kind kan zijn onterfd maar hij of zij kan dan nog wel een beroep doen op de legitieme portie. Ook kan een testament vragen oproepen indien niet volkomen helder is wat de overledene heeft bedoeld. Voor deze complexe juridische zaken is specialisme vereist en hebt u soms hulp nodig. Een advocaat weet welke stappen moeten worden gezet en kan u helpen om overzicht te creëren. Onze betrokken familierecht advocaat kijkt samen met u wat uw situatie is en welke mogelijkheden er zijn.

Advies nodig?

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen als familierecht advocaat of wilt u ons een specifieke case voorleggen aan onze familierecht advocaten waarbij u juridische hulp kunt gebruiken? Neemt u dan vrijblijvend contact op of mail naar info@schouten-advocaten.nl zodat we u van persoonlijk advies kunnen voorzien.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.