De heren mr. R.S. Schouten en mr. M.F. Schouten hebben veel ervaring met
commerciële trajecten van ondernemers, waaronder fusies en overnames van bedrijven, alsmede complexe onderhandeltrajecten.

 

De ervaring is hands-on; de heren Schouten zijn in hun geringe vrije tijd zelf actief als investeerder in verschillende ondernemingen. De ervaring en inzichten die zij met deze bedrijfsactiviteiten verwerven, bieden verdieping en verbreding van hun ervaring in de advocatuur.

 

Onder meer bij Due Diligence onderzoeken, aandelentransacties en het opstellen, alsmede het beoordelen van contracten die met de overname verband houden staan wij u op adequate wijze bij.

 

De laatste ontwikkeling is dat mr. R.S. Schouten en mr. M.F. Schouten hun beider ervaringen en hun verschillende invalshoeken op het gebied van onderhandelen en handelsrechtelijke ervaring hebben gebundeld voor een geheel nieuw product: Bedrijfs-Verkoop-Opbrengst-Optimalisatie.

 

Er wordt hierbij voor de verkoop van uw bedrijf nauwlettend en vanuit onze expertises gelet op de betaling van een maximale verkoopopbrengst voor uw bedrijf. Wij doen dit tevens in de vorm van een second-opinion: in reeds lopende verkoop- trajecten kunnen wij beoordelen of wij zouden kunnen meekijken met het lopende proces met het doel om de opbrengst van de bedrijfsverkoop significant te verhogen. Er bestaat daarbij tevens de mogelijkheid overeen te komen dat wij deze werkzaamheden voor u zullen uitvoeren tegen een kostendekkend tarief vermeerderd met een succesfee gebaseerd op een percentage van de voor u gerealiseerde meeropbrengst. Uw risico van aanvullende kosten is daarmee uiterst gering, terwijl uw kans op meeropbrengst significant is.

 

Neemt u contact op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken. De heren mr. R.S. Schouten en mr. M.F. Schouten gaan graag na welke meerwaarde zij voor u zouden kunnen realiseren.

 

De meest recente bedrijfs-verkoop-opbrengst-optimalisaties betroffen in 2018 / 2019:

 

  • de verkoop van een medische groothandel, waarbij uiteindelijk een meerwaarde is gerealiseerd van 1,1 miljoen Euro boven de initiële verkoopprijs;
  • de verkoop van een tandtechnisch centrum, waarbij een meerwaarde is gerealiseerd van 0.9 miljoen Euro boven de initiële verkoopprijs.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.