Ontslag bij disfunctioneren

Hoewel sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 2015, is het zogenaamde “duale ontslagstelsel” in Nederland in stand gebleven. Arbeidsovereenkomsten kunnen eindigen door opzegging of door ontbinding. Dat zijn de twee opties. Hieronder lichten we het ontslag bij disfunctioneren toe.

Opzegging of ontbinding

De procedure van opzegging door de werkgever loopt via het UWV; die van ontbinding door de kantonrechter. Werkgevers mogen niet meer kiezen tussen een ontslag via het UWV of een ontbinding door de kantonrechter, aangezien in geval van bedrijfseconomische redenen als grondslag voor een ontslag het UWV door de werkgever moet worden verzocht om een ontslagvergunning te verstrekken.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Hetzelfde geldt ook in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van twee jaar. Indien de werkgever wil overgaan tot ontslag van de werknemer in verband met het (dis-)functioneren van de werknemer of omwille van andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen zoals bijvoorbeeld een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, dan moet het verzoek tot ontbinding aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Ontslag bij disfunctioneren uiteengezet

In de wet is een opzegverbod (bij ziekte) opgenomen dat twee jaar duurt, maar er is geen sprake van een ontbindingsverbod. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege het (dis-)functioneren dient aldus aan de kantonrechter voorgelegd te worden. Dat betekent dat een ziektemelding door de werknemer niet helpt indien het functioneren structureel reeds ter discussie stond.  Naar verwachting zal de werkgever de bedrijfsarts opdracht geven te beoordelen of u wel “echt” ziek bent. Is dit niet het geval, dan helpt ziekmelding alleen om die reden al niet. Met andere woorden, een ziekmelding verhindert niet dat een ontbindingsverzoek kan worden ingediend.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van arbeidsrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten te Zeist (Slotlaan 72).

Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl. Uw contactpersoon is de heer mr. M.F. Schouten.

 

[widgets_on_pages id=”arbeidsrecht”]

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.