Rechtsgebied: Echtscheiding 

Recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

Recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot, is een waardevolle vraag als u, gescheiden bent van uw partner of gaat scheiden. De Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) heeft als uitgangspunt dat de tijdens huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen van ieder der echtgenoten moeten worden verdeeld. U heeft dus in principe recht op pensioen van mijn ex-echtegenoot.

Huwelijkse voorwaarden

Op het moment dat de betreffende echtgenoot pensioengerechtigd wordt, betaalt het pensioenfonds (mits tijdig, d.w.z. binnen 2 jaar na echtscheiding hierover geïnformeerd) rechtstreeks aan de ex-echtgenoot het hem/haar toekomende deel. Dit geldt ook wanneer partijen op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, tenzij de akte huwelijkse voorwaarden expliciet de toepasselijkheid van de WVP uitsluit. Partijen kunnen er ook voor kiezen dat de ex-partner door conversie een eigen recht op het ouderdomspensioen krijgt dat niet eindigt wanneer degene die pensioen heeft opgebouwd overlijdt. Het pensioenfonds moet wel instemmen met conversie.

Afwijkende afspraken

Partijen kunnen onderling afwijkende afspraken maken over de verevening van pensioenrechten. In principe blijft een eventueel recht op nabestaandenpensioen, opgebouwd tot datum echtscheiding, ongewijzigd.

 

 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

 

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl

 

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.