Het maken van een alimentatieberekening vergt een zeer goede rekenvaardigheid en inhoudelijk begrip van de cijfers en de toepasselijke wetgeving.

Mevrouw mr. M.H. van den Berg, gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat. berekent de optimale alimentatie voor de cliënt. Zij kent en begrijpt de cijfers van begin tot eind. Onnodig te zeggen dat hierdoor richting de rechter de overtuigingskracht zeer groot is.

Is de alimentatieberekening nog up-to-date?

De hoogte van de alimentatieberekening wordt door partijen overeen gekomen of door de rechter vastgesteld op basis van de financiële gegevens die op dat moment gelden. In de loop der tijd vindt er veelal een wijziging in de financiële gegevens of persoonlijke situatie plaats die van invloed kan zijn op de hoogte van de alimentatiebedragen. Daarbij is verder van belang dat de voor de alimentatieberekening relevante posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. Voor kinderalimentatie geldt sinds 1 april 2013 een geheel andere berekeningssystematiek waaromtrent Schouten Advocaten u volledig zal informeren. De alimentatieverplichting is onderhevig aan een termijn. Na het verstrijken hiervan eindigt de verplichting, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Alimentatieberekening, de check

Wilt u weten of het alimentatiebedrag dat u ontvangt / betaalt nog up-to-date is, dan kunt u door Schouten Advocaten een alimentatie-check laten maken. Op basis van door u aangeleverde actuele gegevens omtrent inkomsten en lasten wordt dan becijferd of de in het verleden vastgestelde alimentatie nog in overeenstemming is met de huidige wettelijke maatstaven. De alimentatie – Check wordt voor een scherpe vaste prijs voor u uitgevoerd. Deze wordt op voorhand met u besproken.

Lees meer over de Wet Herziening Kindregelingen, op grond waarvan onder meer per 1 januari 2015 de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar is.

“Strategisch en doelgericht denken in uw belang”

Probleemanalyse aanvragen »

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.