Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Naast wonen en leven geldt dat het werken de derde pijler is voor de meeste mensen in hun leven. De  waarde van een arbeidsrechtadvocaat mag dus absoluut niet onderschat worden

Omdat het arbeidsrecht zo van belang is, treden veelvuldig wetswijzigingen en vernieuwingen in werking. Het meest recent zijn als voorbeelden te noemen de WWZ die in 2015 het ontslagrecht heeft vernieuwd. Vervolgens is per januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, waarmee wijzigingen zijn aangebracht in o.m. de ketenregeling, de becijfering van de transitievergoeding en ook het proeftijdbeding. Doordat het arbeidsrecht telkens aan verandering en vernieuwing onderhevig is, heeft u bij een probleem of geschil op de werkvloer baat bij een arbeidsrechtadvocaat die van deze actualiteiten op de hoogte is en u daarbij adviseert en begeleidt.

Schouten Advocaten te Zeist geldt als specialist op het gebied van arbeidsrecht. Dit komt door de uitgebreide praktijkkennis, de jarenlange ervaring, en het gegeven dat de heer M.F. (Michiel) Schouten zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht door middel van het volgen van een postdoctorale specialisatieopleiding (VAAN). Sinds 2015 is Michiel tevens auteur van het door Kluwer uitgegeven arbeidsrechtelijke tijdschrift Leidraad voor de accountant, module Beroep & Bedrijf, waarin hij de actualiteiten van het arbeidsrecht uiteenzet.

De arbeidsrechtadvocaat: Advocaat voor werkgevers & voor werknemers:

Met deze kennis en kunde treedt de arbeidsrechtadvocaat van Schouten Advocaten op voor ondernemers / werkgevers maar ook voor werknemers. Onze insteek hierbij is dat wij de cliënt willen ontzorgen o.a. door problemen te vermijden of door deze vroegtijdig te signaleren zodat een potentieel geschil kan worden vermeden. Uitsluitend zal – waar nodig – geprocedeerd worden.

Voor werkgevers fungeren wij als sparringpartner en is er met name sprake van een raadsman functie door o.m. de contractuele vastlegging te verzorgen, zoals de arbeidsovereenkomsten maar ook de vaststellingsovereenkomst, in geval sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Kenmerkend hierbij is dat er met deze cliënten vaak sprake is van een langdurige zakelijke relatie waarbij via korte lijnen sprake is van een adviesfunctie of van belangenbehartiging.

Voor werknemers treden wij vaak op als strategisch adviseur of als procesbegeleider. Vaak is een werknemer op dat moment al geconfronteerd met een dreigend einde van de arbeidsovereenkomst en wenst hij/zij op dat moment juridische assistentie. Die hulp wordt geboden, o.a. door onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te voeren en de schriftelijke afspraken te controleren o.m. vanwege de aanspraak op WW-rechten.

Omdat de arbeidsrechtadvocaat ervaring van “beide kanten van de tafel” heeft, wordt deze kennis gebruikt bij elk arbeidsrechtelijk vraagstuk wat aan ons ter oplossing wordt voorgehouden.

Ongeacht of u als werknemer of als werkgever een potentieel arbeidsrechtelijk probleem ervaart, te allen tijde is aanbevelingswaardig dat u ons (vroeg-)tijdig inschakelt voor advies. Hoe eerder geanticipeerd kan worden op een (dreigend) probleem, hoe meer tijd en geld het u zal besparen.

Onze werkwijze in arbeidsrechtzaken kenmerkt zich door een doortastende resultaatgerichte aanpak met oog voor uw belang, ongeacht of u werknemer of werkgever bent.

Oordeel zelf en neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaat:

Heeft u vragen over wat wij precies voor u of uw onderneming kunnen betekenen als arbeidsrechtadvocaat? Of wilt u persoonlijk advies in verband met een dreigend arbeidsgeschil? Wenst u een audit uit te laten voeren over uw huidige arbeidscontracten en/of over uw HR-inrichting? Of wenst u juridische hulp vanwege de huidige Covid 19 maatregelen en de NOW-regeling?

Neemt u dan contact met ons op via 030 – 69 25014 of per mail, zodat u kennis kunt maken en direct kunt vernemen hoe wij u verder kunnen helpen als uw eigen arbeidsrechtadvocaat.

Uw contactpersoon is: dhr. mr. M.F. (Michiel) Schouten.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Probleemanalyse
Maximale uploadgrootte: 134.22MB