Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Naast wonen en leven geldt dat het werken de derde pijler is voor de meeste mensen in hun leven. Indien wijziging rondom de arbeidsovereenkomst optreden dan heeft dat direct gevolgen. De waarde van een arbeidsrecht advocaat is belangrijk en mag niet onderschat worden in geval sprake is van een wijziging of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onze arbeidsrecht advocaten kennen alle juridische ins en outs van de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Door een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, staat u als werknemer of werkgever sterker in uw schoenen. Onze arbeidsrecht advocaten adviseren u graag voor het beste resultaat met het oog op uw belangen.

Het belang van arbeidsrecht

Omdat het arbeidsrecht zo van belang is, treden veelvuldig wetswijzigingen en vernieuwingen in werking in dit rechtsgebied. Voorbeelden hiervan zijn de WWZ die in 2015 het ontslagrecht heeft vernieuwd. Meest recent is (per januari 2020) de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, waarmee wijzigingen zijn aangebracht in o.m. de ketenregeling, de becijfering van de transitievergoeding en ook het proeftijdsbeding. Doordat het arbeidsrecht telkens aan verandering en vernieuwing onderhevig is, heeft u bij een probleem of geschil op de werkvloer baat bij een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat die van deze actualiteiten op de hoogte is. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u daarbij goed adviseren en begeleiden, zodat u het beste resultaat behaalt.

Specialist op het gebied van ontslagzaken

Schouten Advocaten te Zeist geldt als specialist op het gebied van arbeidsrecht. Dit komt door de uitgebreide praktijkkennis, de jarenlange juridische ervaring en het gegeven dat de heer M.F. (Michiel) Schouten zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht door middel van het volgen van een

postdoctorale specialisatieopleiding (VAAN). Sinds 2015 is Michiel tevens auteur van het door Kluwer uitgegeven arbeidsrechtelijke tijdschrift Leidraad voor de accountant, module Beroep & Bedrijf, waarin hij de actualiteiten van het arbeidsrecht uiteenzet. Hierdoor heeft hij een uitgebreide kennis van de wet en over recente rechtspraak.

De arbeidsrecht advocaat: Advocaat voor werkgevers & voor werknemers:

Met deze kennis en kunde treedt de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten op voor ondernemers / werkgevers maar ook voor werknemers. Onze arbeidsrecht advocaten willen de cliënt o.a. door problemen te vermijden of door deze vroegtijdig te signaleren zodat potentiële arbeidsgeschillen kunnen worden vermeden. Indien sprake is van een arbeidsgeschil en u ziet zich geconfronteerd met het ontslagrecht, dan zijn wij bereikbaar en kunnen wij u bijstaan. Omdat onze advocaat arbeidsrecht specialist is op het gebied van arbeidsrecht, wordt u geadviseerd over uw rechtspositie ten opzichte van het recht, de wet, het UWV en alle overige hiermee verband houdende en kunnen zij u bijstaan op het gebied van ontslagrecht. Uitsluitend zal – waar nodig – in uw zaak geprocedeerd worden indien daarmee recht wordt gedaan aan uw belangen.

Arbeidsrechtadvocaat als sparringpartner voor werkgevers

Voor werkgevers fungeren wij als sparringpartner en is er met name sprake van een raadsman functie door o.m. de contractuele vastlegging te verzorgen, zoals de arbeidsovereenkomsten maar ook de vaststellingsovereenkomst, in geval sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Kenmerkend hierbij is dat er met de werkgever vaak sprake is van een langdurige zakelijke relatie waarbij de werkgever vaak via korte lijnen wordt geadviseerd. Daarnaast zien wij nu vaak dat arbeidsovereenkomsten moeten worden beëindigd vanwege bedrijfseconomische redenen. Voor beide partijen is het van belang dat er verschillende afspraken gemaakt worden en dat er een overeenkomst opgesteld wordt met de gemaakte afspraken om dit voor beide partijen in goede banen te leiden.

Arbeidsrecht voor werknemers

Voor werknemers treden wij vaak op als strategisch adviseur of als procesbegeleider. Vaak is een werknemer op dat moment al geconfronteerd met een dreigend einde van de arbeidsovereenkomst en wenst hij/zij op dat moment juridische assistentie. Die hulp wordt geboden, o.a. door onderhandelingen tussen werknemer en werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te voeren en de schriftelijke afspraken te controleren o.m. vanwege de aanspraak op WW-rechten. Die controle is o.a. van belang vanwege uw aanspraak op WW-rechten bij het UWV. Het UWV beoordeelt of u aanspraak kunt maken op een WW uitkering. Om die reden is het ook van belang dat als een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (VSO) aan u als werknemer wordt aangeboden, dat u tevens laat beoordelen of er risico’s zijn in verband met de toets door het UWV of u aanspraak heeft op WW rechten.

Daarnaast is het aanbevelenswaardig om in geval van een vaststellingsovereenkomst hierbij juridisch begeleid te worden door een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Niet alleen de aanleiding op grond waarvan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gekomen via een vaststellingsovereenkomst moet worden gecontroleerd, ook de vastlegging van de rechten en plichten en de overige afspraken vergt een controle. Dit alles moet in lijn zijn met uw belangen en rechtspositie. Er moeten geen open einden aanwezig blijven of beperkingen van kracht blijven. Denk bijvoorbeeld aan beperkende bepalingen uit de arbeidsovereenkomst zoals een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding die in werking treden bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast verdient extra aandacht het leerstuk van arbeidsongeschiktheid en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Werknemers moeten oppassen dat zij niet tijdens ziekte te snel instemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor de werknemer ten aanzien van de ziektewet op de uitkering.

Gespecialiseerde advocaat bij ontslag

Omdat onze advocaten gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en ervaring hebben met “beide kanten van de tafel”, wordt deze kennis gebruikt bij elk vraagstuk binnen het arbeidsrecht wat aan ons ter oplossing wordt voorgehouden. Zo zijn er geen verrassingen en worden de kosten voor onze cliënten beperkt. Ongeacht of u als werknemer of als werkgever een potentieel arbeidsrechtelijk probleem ervaart, het is belangrijk dat u ons (vroeg-)tijdig inschakelt voor advies van specialisten. Hoe eerder geanticipeerd kan worden op een (dreigend) probleem binnen het arbeidsrecht, hoe meer tijd en kosten het u zal besparen. Onze werkwijze in het arbeidsrecht kenmerkt zich door een doortastende resultaatgerichte aanpak met oog voor uw belang, ongeacht of u werkgever of werknemer bent.

Oordeel zelf en neem contact op met onze arbeidsrecht advocaten:

Heeft u vragen over wat de arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten precies voor u of uw onderneming kan betekenen? Of wilt u hulp in verband met een dreigend ontslag, of het opstellen van uw arbeidsovereenkomst, of advies in verband met een concurrentiebeding of arbeidsgeschil? Wenst u een audit uit te laten voeren over uw huidige arbeidscontracten en/of over uw HR-inrichting? Of heeft u een vraag over ziekte en ontslag of ten aanzien van de huidige Covid maatregelen en de NOW regelingen?

Bel gratis naar 030 – 69 25014 of stuur een mail, wij gaan graag het gesprek met u aan, zodat u kennis kunt maken en direct kunt vernemen hoe wij u verder kunnen helpen of adviseren als uw eigen arbeidsrecht advocaat.

Uw contactpersoon is: dhr. mr. M.F. (Michiel) Schouten.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult neemt één van onze advocaten zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.