Erfgenaam

Erfgenaam

Een persoon die op grond van de wet of door middel van een testament de overledene “opvolgt” in zijn of haar rechten en plichten. De erfgenaam wordt eigenaar van de bezittingen van de overledene en ook aansprakelijk voor eventuele schulden, tenzij de erfenis beneficiair is aanvaard of de erfenis is verworpen.