Testament

Testament
Een testament is een door de notaris opgestelde akte waarin de erflater aangeeft wie zijn erfgenamen zijn en waarin ook andere onderwerpen kunnen zijn geregeld zoals afgifte van legatenvruchtgebruik van bepaalde of alle goederen van de nalatenschap, wie de begrafenis mag regelen en benoemen van een executeur.