Wanneer echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd heeft ieder na echtscheiding recht op de helft hiervan, tenzij er vermogen is dat uit een erfenis of schenking is verkregen onder uitsluitingsclausule.