Gemeenschap van goederen bij scheiding

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Bij een gemeenschappelijk verzoek is dit in het convenant geregeld. Bij een eenzijdig verzoek kan de Rechtbank worden gevraagd te bepalen hoe de verdeling van de gemeenschap moet plaatsvinden.

Gemeenschap van goederen bij scheiding, hoe zit dat?

Uitgangspunt is een verdeling van de goederen die in de gemeenschap vallen op basis van 50% – 50% zowel waar het betreft de bezittingen als de schulden. Voor de vraag welke goederen in de gemeenschap vallen is van belang of u voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd.

Zijn partijen voor 1 januari 2018 gehuwd dan is er sprake vaneen algehele gemeenschap van goederen. Het uitgangspunt is dan dat al het aanwezige vermogen bij helfte moet worden gedeeld. Uitzondering is vermogen verkregen door schenking danwel uit een erfenis onder uitsluitingsclausule.

Gehuwd na 1 januari 2018

Zijn partijen na 1 januari 2018 gehuwd dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd moet dan alleen worden verdeeld het vermogen dat tijdens huwelijk is verkregen of dat aan de echtgenoten al voor het huwelijk gezamenlijk toebehoorden. Ook dan is uitzondering het vermogen verkregen door schenking danwel uit een erfenis onder uitsluitingsclausule.

Toebedeling van partijen

In beide gevallen geldt dat, als de ene echtgenoot meer toegedeeld krijgt dan de andere, er sprake is van overbedeling en moet de overbedeelde echtgenoot een geldbedrag aan de andere echtgenoot betalen. Partijen kunnen binnen bepaalde grenzen hiervan afwijken. Ook kan een bedrag aan overbedeling in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als afkoop alimentatie, hetgeen fiscale gevolgen heeft. Partijen moeten het eens zijn over de waarden van de vermogensbestanddelen, danwel een rechter de waarde laten bepalen.

In principe is de peildatum voor de omvang van de gemeenschap van goederen de datum van indiening van het verzoekschrift Echtscheiding.

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van echtscheiding, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Schouten – Advocaten. Bel via < a href="tel:030 - 69 250 14">030 – 69 250 14 of mail via info@schouten-advocaten.nl

[widgets_on_pages id=”echtscheiding”]

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.