Huwelijkse voorwaarden

Wanneer echtgenoten bij aanvang of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, bepaalt de inhoud van de akte huwelijkse voorwaarden hoe het ten tijde van de echtscheiding aanwezige vermogen moet worden verdeeld c.q. verrekend.

Veelal is er in de akte huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. Ook kan de akte een regeling met betrekking tot de pensioenrechten bevatten.