Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding is de afspraak, neergelegd in de akte huwelijkse voorwaarden, dat wat er bij einde huwelijk aanwezig is, wordt verrekend alsof echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Echtgenoten kunnen daarbij afspreken dat wat bij aanvang huwelijk aanwezig is, door schenking of uit erfenis wordt verkregen of bepaalde vermogensbestanddelen zoals bijv. een onderneming buiten de verrekening blijven.

Finaal verrekenbeding bij einde huwelijk:

In een akte huwelijkse voorwaarden kan een finaal verrekenbeding zijn opgenomen, hetzij bij overlijden hetzij bij echtscheiding of bij beiden. Een finaal verrekenbeding houdt in dat aan het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, ieder ontvangt 50% van de bezittingen qua waarde. Om de hoogte van de vordering uit hoofde van verrekening vast te stellen, wordt geïnventariseerd wat de waarde is van wat ieder der echtgenoten op zijn / haar naam bezit en wat zij gezamenlijk bezitten. De ene echtgenoot krijgt een geldvordering op de andere echtgenoot voor het verschil in waarde, zodat per saldo ieder der echtgenoten evenveel uit het huwelijk ontvangt.

In de akte huwelijkse voorwaarden kan worden bepaald dat van het finaal verrekenbeding bepaalde goederen zijn uitgesloten, bijv. een onderneming of goederen verkregen door erfrecht of schenking. Deze goederen worden dus niet in de verrekening meegenomen. Bij gelden is het dan belangrijk deze tijdens het huwelijk gescheiden te administreren.

Heeft u vragen over het onderwerp finaal verrekenbeding, of wenst u advies op dit onderwerp, neemt u dan rechtstreeks contact op via 030 – 69 25014.

Onze gespecialiseerde familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg) is uw aanspreekpunt.