Legaat

Legaat
Een legaat is een som geld of een voorwerp dat een erflater per testament toewijst aan een legataris. De legataris hoeft geen erfgenaam te zijn. Legaten worden vaak gebruikt om een vriend, een dierenverzorger of een goed doel een deel van de nalatenschap na te laten. Is de legataris al overleden voordat de gulle gever overlijdt, dan komt het legaat weer toe aan de erfgenamen van de overledene. Als de erflater dat niet wil, kan hij in het testament bepalen dat bijvoorbeeld de kinderen van de legataris dan als plaatsvervuller het legaat erven.