Doe ik het wel goed met mijn algemene voorwaarden?

Wat iedere ondernemer zou moeten weten over algemene voorwaarden! Oftewel de kleine lettertjes.

De meeste ondernemers gebruiken algemene voorwaarden, maar zijn ze ook daadwerkelijk van toepassing op de overeenkomsten met uw klanten? Klopt de inhoud van uw voorwaarden wel met de dagelijkse gang van zaken? Voldoet u aan alle wettelijke vereisten?

Algemene voorwaarden opstellen

Het begint met het (laten) opstellen van algemene voorwaarden. Ben u als ondernemer aangesloten bij een brancheorganisatie dan hanteert u de door hen opgestelde voorwaarden. Kunt u geen gebruik maken van branchevoorwaarden dan dient u uw eigen algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Het is verstandig om dit te laten doen door een jurist. Of laat de algemene voorwaarden in ieder geval beoordelen door een jurist. Deze kan controleren of aan alle wettelijke vereisten is voldaan en of u de gang van zaken omtrent uw product of dienst juist heeft omschreven. En of u niets vergeten bent zoals bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud, de betalingsvoorwaarden, de aansprakelijkheid, de betalingstermijn, het benoemen van de bevoegde rechter, het toepasselijk recht, etc. Als uw algemene voorwaarden zijn opgesteld en goedgekeurd kunt u ze gaan gebruiken. Maar hoe doet u dat precies?

Algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing verklaren

Kort gezegd dienen de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te worden gesteld aan de klant. Wij adviseren onze cliënten om ze altijd mee te sturen met een offerte. In de offerte staat ook letterlijk in de tekst dat de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Plaats de algemene voorwaarden ook makkelijk vindbaar op uw website. Verkoopt u producten via een website? Zorg er dan voor dan men voordat de koop gesloten wordt akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden die aanklikbaar dienen te zijn en door de klant kunnen worden opgeslagen op zijn of haar computer. Afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft zijn er wellicht nog meer verplichtingen waaraan u moet voldoen. Daarom is het ook aan te bevelen samen met een jurist uw offerte- en aankoopproces door te nemen. Hiermee weet u zeker dat u aan uw informatieplicht voldoet en uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, u bent niet verplicht algemene voorwaarden te hanteren. Echter, brancheorganisaties verplichten hun leden wel om hun leveringsvoorwaarden te gebruiken. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde. Namelijk: de kleine lettertjes waarin u als ondernemer de spelregels omtrent het kopen bij uw bedrijf regelt. Algemene voorwaarden zijn (meestal) dus niet verplicht, maar wel verstandig.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden te deponeren bij de Rechtbank of de Kamer van Koophandel. Maar als u nieuwe voorwaarden gaat hanteren na verloop van tijd is het in geval van een geschil niet altijd duidelijk welke versie op de overeenkomst van toepassing was. Door alle versies van uw nieuwe voorwaarden te deponeren kan altijd achterhaald worden welke versie van toepassing was of is.

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

Niet voor iedere branche gelden dezelfde voorwaarden. Ook maakt het verschil of je met zakelijke klanten werkt of met consumenten. Voor consumenten gelden wettelijke bepalingen zoals de grijze lijst en de zwarte lijst die de consument beschermt tegen onredelijke bedingen. Een regel die onredelijk bezwarend is op grond van de wet is dus niet verstandig om op te nemen. Een jurist die de algemene voorwaarden opstelt kan u hierbij behulpzaam zijn, zodat u voldoet aan de vereisten uit het burgerlijk wetboek. Veelal worden in de algemene voorwaarden regels opgenomen die zien op betaling, annulering, overmacht, aansprakelijkheid, wettelijke garantie, fabrieksgarantie, rechten en plichten van partijen. De kernafspraken tussen partijen worden meestal opgenomen in het contract, de overeenkomst die bij de algemene voorwaarden hoort. Als u een overeenkomst aangaat, zult u uw prestaties aangeven in de overeenkomst zelf en de overige bepalingen regelen in de algemene voorwaarden.

Hulp nodig bij uw algemene voorwaarden?

Wilt u algemene voorwaarden gebruiken en/of heeft u nog vragen over een bepaling, uw voorwaarden aanpassen, het laten tekenen van overeenkomsten en uw algemene voorwaarden, vragen over uw product, of vraagt u zich af: waarvoor ben ik aansprakelijk? Moet ik de afgesproken prijs noemen, wat moet ik precies doen als ik een overeenkomst afsluit? Zal ik iets opnemen over indirecte schade? Wat zijn de regels omtrent telefonische verkoop? Dat algemene voorwaarden belangrijk kunnen zijn staat vast. Het zijn regels die bij het ondernemerschap horen. Wilt u meer informatie over wat in de wet staat over algemene voorwaarden? Of wat er in de meeste algemene voorwaarden staat? Hoe u algemene voorwaarden hanteert? Over algemene voorwaarden wijzigen? Hoe kunnen algemene voorwaarden beschermen tegen claims? Hoe verklaar ik algemene voorwaarden van toepassing? Wat zijn de regels voor mijn product of dienst? Wat wordt verstaan onder onredelijke bepalingen? Moet ik een wettelijke bedenktijd opnemen?

Contact

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over algemene voorwaarden of hulp wenst bij het opstellen of beoordelen hiervan. We zijn bereikbaar via 030 – 69 250 14.