Wanneer de aandeelhouders in een B.V. onderling ruzie hebben of niet meer op een lijn liggen gaat dat veelal ten koste van de onderneming. Daar is niemand bij gebaat. Een geschil tussen de aandeelhouders kan een onderneming volledig lam leggen met alle gevolgen van dien. Zeker wanneer de verdeling 50 / 50 is, ontstaat een lastige situatie. Als er in de statuten een blokkeringsregeling is opgenomen is het lastiger om uit elkaar te gaan dan wanneer dat niet het geval is. Na de wetswijziging in 2012 is het voor een B.V. niet meer verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. Afhankelijk van de situatie waarin u als aandeelhouder verkeert (wel of geen blokkeringsregeling, meer- of minderheidsaandeelhouder etc.) zijn er diverse mogelijkheden om uit de impasse te komen. De wet biedt diverse mogelijkheden om, ondanks een blokkeringsregeling, toch uit elkaar te gaan.

GESCHILLENREGELING

In artikel 2:336 BW en verder is de geschillenregeling en het recht van enquête geregeld. De wet regelt dat in bepaalde gevallen een aandeelhouder kan worden uitgestoten of dat de aandelen door de andere aandeelhouder(s) gedwongen moet(en) worden overgenomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van enquêterecht. Dit kan worden ingezet als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Dit recht richt zich met name op het bestuur van de onderneming. In de praktijk komt het echter ook vaak voor dat de aandeelhouders zich ieder tot een advocaat wenden. De advocaten proberen vervolgens een oplossing te zoeken die voor beide partijen acceptabel is. Deze afspraken komen dan vast te liggen in een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier hoeft de Rechter er niet aan te pas te komen.

Bevindt u zich in de vervelende situatie van een geschil met de overige aandeelhouder(s)?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons op om te bezien wat wij voor u kunnen betekenen. Hoe langer u wacht, hoe vervelender de situatie wordt.

Uw contactpersoon is mr. R.S. Schouten.