Partneralimentatie

Een door de ex-echtgenoot te betalen bijdrage in het levensonderhoud van de ex-echtgenoot die niet in staat is volledig in eigen levensonderhoud te voorzien.

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van behoeftebehoeftigheid en draagkracht.

De alimentatieverplichting duurt volgens de huidige wet in principe 12 jaar tenzij er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren en het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd.

Bij het gaan samenwonen “als ware zij gehuwd” van de alimentatiegerechtigde vervalt het recht op partneralimentatie.

De alimentatiegerechtigde moet over de partneralimentatie belasting betalen, voor degene die de alimentatie betaalt is deze fiscaal aftrekbaar.