Rechtsgebied: Erfrecht

 

Vast moet komen te staan dat de overledene op het moment van het opstellen van het testament niet in staat was zijn wil te bepalen. Dit is niet eenvoudig aan te tonen maar niet onmogelijk. De notaris dient, wanneer hij een testament opstelt, zich er van te vergewissen of deze persoon is staat is te begrijpen wat de inhoud van het testament is. Twijfelt de notaris hieraan dan dient hij zich te houden aan het Protocol Wilsonbekwaamheid. Hij kan zich bij de vraag of hij dit protocol heeft gevolgd (in rechte) niet beroepen op zijn geheimhoudingsverplichting.

 

Wilt u meer informatie of uw vraag / probleem voorleggen?

 

Voor meer informatie of het vrijblijvend voorleggen van uw vraag / probleem op het gebied van erfrecht, neemt u rechtstreeks contact op met een gespecialiseerde erfrecht advocaat van Schouten – Advocaten. Bel of mail via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl

 

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.