Kinderalimentatie

De door een ouder te betalen bijdrage in de kosten van de kinderen aan de ouder die de kosten van de kinderen (grotendeels) betaalt.

Alleen het netto-inkomen van de alimentatieplichtige ouder is bepalend voor de hoogte van de kinderalimentatie en niet de lasten.

In heel bijzondere omstandigheden is hierop een uitzondering mogelijk. Op de draagkrachtvoor kinderalimentatie mag een percentage van de kosten van de kinderen in mindering worden gebracht voor de kosten van verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder, de zgn. zorgkorting.