Alimentatie betalen

Rechtsgebied: Echtscheiding 

Kinderalimentatie moet betaald worden tot het 21-ste jaar van het kind. Na de 18e verjaardag speelt wel een rol of het kind eigen inkomen heeft. Of het kind na het 21-ste jaar recht heeft op alimentatie hangt af van meerdere omstandigheden. Een alimentatieverplichting vastgesteld na echtscheiding eindigt per het 21-ste jaar zodat het kind voor de periode daarna zelf een procedure aanhangig moet maken.

Alimentatie betalen: hoe zit het met partneralimentatie?

PARTNERALIMENTATIE

Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend voor 1 januari 2020:

Partneralimentatie moet in principe 12 jaar betaald worden. Alleen in bijzondere omstandigheden kan verlenging van deze termijn worden gevraagd. Wanneer het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieverplichting voor de ex-partner beperkt tot de duur van het huwelijk. Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen “als ware zij gehuwd” eindigt de alimentatieverplichting op grond van de wet.

Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend na 1 januari 2020:

Partneralimentatie moet in principe 5 jaar betaald worden. Voor bepaalde gevallen is er een uitzondering op de duur van 5 jaar. Deze zijn:

– Mensen die vòòr 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest hebben recht op tien jaar alimentatie.

– Wanneer één of meer van de uit het huwelijk geboren kinderen jonger zijn dan 12 jaar behoudt de alimentatiegerechtigde recht op alimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.

– Indien het huwelijk op het moment da het verzoekschrift echtscheiding wordt ingediend minimaal vijftien jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatieontvanger de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij tien jaar recht op alimentatie. Deze uitzondering is tijdelijk en vervalt na zeven jaar.

– Het bereiken van de AOW-leeftijd door degene die alimentatie moet betalen leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting.

Net als onder de huidige wet kan de rechter in uitzonderlijke gevallen de wettelijke termijn verlengen.

“ Ook nu geldt dat, wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen “als ware zij gehuwd”, de alimentatieverplichting op grond van de wet eindigt.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.