Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden

Een erfenis accepteren met alle bezittingen en alle schulden, ook al zijn die hoger dan de bezittingen.